SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

A Porta Speciosa Egyesület részvétele a lipcsei, nemzetközi örökségvédelmi restaurálási, konzerválási és városmegújítási vásáron – „denkmal 2006” (2006. október 25-27.)

Szakmai program:

A Kulturális Öörökségvédelmi Hivatal és a MÉK Műemlékvédelmi Tagozata idén már harmadik alkalommal jelent meg Lipcsében a kétévenként rendezett műemléki vásáron, a „denkmal 2006”-on.) Egyesületünk minden alkalommal helyet kapott a magyar standon.

Az Egyesület megjelenést, illetve a részvételt a Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma által kiírt pályázaton elnyert tette lehetővé. Ehhez járult még a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Igazgatóság együttműködő segítsége a z előzetes megállapodásaink alapján. Ezúton is köszönetet mondunk az Igazgatóság vezetőjének, dr. Deme Péternek, és munkatársának Horváth Edinának.

A program leírása: 3napos tanulmányút a szakképzésben résztvevők számára a lipcsei kiállításon.
Alapszabályunk szerint a szakmai képzés támogatása jelentős helyen áll. Ezért a lipcsei „denkmal 2006” meglátogatására autóbuszos utazást szerveztünk szakoktatóknak és diákoknak a Porta Speciosa Közhasznú Egyesület (Műemléki Kutatás és Kézművesség Hálózata).

43 fő vett részt az úton. Három fő a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkatársa volt az együttműködésünk keretében. 39 fő: a hagyományos építés-képzésben közreműködő szakiskolák –szakközépiskolák tanárai és egy-két eredményeik alapján kiválasztott hallgató/tanuló-
Az Egyesület lehetővé tette hogy az esztergomi lakótorony megformálására kiírt ötletpályázat első díjasát , Baracsi Gábor IV. éves építész hallgatót jutalmul kiutaztassa a „denkmal 2006”-ra.

A tanulmányút szervezésében közreműködő a Lipcsei Vásárok magyarországi képviseletének, az Interpress munkatársai : Seifert Ibolyának, Pálinkás Mariannak és Horváth Nórának.Szakmai tapasztalatok:

A konferenciacentrumban az európai műemléki kihívásokról, rekonstrukciókról volt előadás sorozat. Magyar részről Somorjay Sélysette tartott előadást, a magyarok mellett természetesen német és osztrák, észt, cseh, svájci előadók is megszólaltak. A kiállítók standján a múlt vásárhoz képest kevés volt a digitális feldolgozó technika felvonultatása, de annál célirányosabb alkalmazási területeket mutattak be. Jobban lehetett érzékeltetni az alkalmazott technikai területeke megkülönböztethetőségét ill. kombinatív alkalmazását, gondolunk itt az alakhű tachimetrikus mérés, a fotogrammetriás kiértékelés és a lézer-scanning eljárásokra. Nagy felületen –„hazai pályán”- mutatkozott be a szászországi Trebsenben működő akkreditált műemlékvédelmi továbbképzési központ és ennek leányintézménye, a műemléki „Tüzép”. Hazauton különbuszos csoportunk meg is látogatta. A főként bontásokból kiszedett, még hasznosítható történeti épületszerkezeti részek gyűjtése része a képzésnek és része a gazdálkodásnak-eladásuk révén. Sikeres volt a Teleki László Alapítvány standján a hasított zsindely készítésének élő bemutatója. A festék és vakolat cégek közül jelentősebb bemutatkozása a Keim és a Remmers társaságoknak volt. A vásárszervezők részéről idén nagyobb figyelmet kapott franciák jóformán csak informatív anyagokat hoztak. hasonlóképpen Itália is. Nagy felületen mutatkozott meg Oroszország. A balti államok közül Riga látványosan jelent meg. Mint mindig, nagyon jelentős anyagokat mutattak be a különféle németországi városrehabilitációs programirodák. Különösen értékes volt számunkra a Német Műemléki Bizottság és a Szász Szabad Állam által hallgatóknak meghirdetett tervpályázat eredményes munkáink bemutatása. A téma romos vagy lerombolt templomterek hasznosítása a kortárs építészeti megoldások alkalmazásával (Majdnem mindegyik munka számolt a liturgikus használat lehetővé tételével is). A magyar standon a Porta Speciosa- MÉK hallgatói pályázati anyaga jól kapcsolódott ehhez (Esztergom, Vár, lakótorony lefedése ötletpályázat)
Sok, Németországban működő különféle szintű képzési intézmény programjáról sikerült dokumentációt, tájékoztatót begyűjteni.

A tanulmányúti visszautazáskor sikerült még lipcsei standon megszervezni egy látogatás a Trebsenben levő műemléki bontott anyagok tárházát szakmai vezetéssel. Sajnos nálunk az ilyen jellegű anyagforgalmazást akadályozza az építőanyagok tanúsítványának kötelezettségéről szóló rendelet. Viszont rendkívül jó a gazdasági konstrukció:
- az anyagokat végsősoron eladják
- eladás előtt azonban javítása, tisztítása, restaurálása történik, amely a képzéshez nyújt témát.

Többletpontként tudható be a drezdai Frauenkirche megtekintése. A romjaiból történő teljes rekonstrukció, a legnagyobb hitelességgel és pontossággal – volt a törekvés. Ennek szellemi hátterét lipcsében külön standon át lehetett tekinteni.

A tanárok és tanulók, hallgatók számára a tanulmányút nagyon hasznos volt. A helyszíni ismeretek mellett a nagyszámú nyomtatott szakanyag begyűjtése eredményes lehet a képzési programok kialakításában, fejlesztésében.

Ez a honlap a Nemzeti Kultúrális Alap támogatásával készült.