TÁJÉKOZTATÓ A "PORTA SPECIOSA" EGYESÜLETRÔL

 

1995-ben fogalmazódott meg az az igény, hogy a történeti építészeti örökség szakszerű fenntartásában és gondozásában közreműködő szakemberek közös együttműködési és információs fórumot hozzanak létre. Az épület, mint hiteles dokumentum indokolja, hogy a képzéstôl a kutatásig, a szakmunkásoktól a mérnökökig, az iskoláktól ipartestületeken át a hivatalokig a szerteágazó  tevékenységi körök ezen szelete megtalálhassa és erősítse közös érdekeltségét az épített kutlurális örökség rehabilitációjában. A "Porta Speciosa" középkori szép latinsággal "Ékes Kaput" jelent, Esztergomban és Pannonhalmán neveztek így kapukat. A névválasztás a nyitottságot, az átjárhatóságot és az örökség iránti tiszteletet kivánja kifejezni.

 

Ì

 

KIVONAT AZ ALAPSZABÁLYBÓL

 

  1. Az Egyesület neve:

Műemléki Kutatás és Kézművesség Hálózata, "Porta Speciosa" Egyesület

(logo: Porta Speciosa Egyesület - Association Porta Speciosa - rövidítés: APS)

franciául:

Réseau des Metiers d'Artisaneau et de Recherche du Patrimoine Hongrois -  Association"Porta Speciosa"

németül:

Netzwerk für Handwerk und Bauforschung im baulichen Erbe Ungarns - Vereinigung "Porta Speciosa"

angolul:

Network on skill and crafts and on research of hungarian architectural monuments - Association "Porta Speciosa"

 

  1. Székhelye:

Budapest

 

Felismerve az elmélyült kutatás és a szakszerű kézműves munka szükségességét a műemlékek, ill. a hagyományos épített környezet elemeinek fenntartásában - az Európa Tanács 121. sz. Granadai Egyezménye szellemében - a műemléki épületkutatás, fenntartás és a hagyományos építő kézművesség szakembereit, oktatóit, támogatóit az Egyesület az alábbi célok megvalósítása érdekében tömöríti:

 

1.1 Az Egyesület szerepet vállal az építőipari – ezen belül a műemléki - szakképzés hagyományainak ápolásában a fejlődést szolgáló munkakultúra és környezetkultúra elterjesztésében, a hagyományos technológiák, anyagok, épületszerkezetek tudományos igényű kutatásában és alkalmazásában.

 

Kapcsolatot épít a hazai és a határon kívüli építőipari és műemléki szakképzés területén aktív szerepet vállaló pedagógusok, szakképző intézmények, szakmai civil és gazdálkodó szervezetek között.

 

Részt vesz és kapcsolatokat épít a nemzetközi építőipari és műemléki szakképzési együttműködésben. Kapcsolatot alakít ki hasonló nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel, közös szakmai programok elősegítésének, létrehozásának érdekében. Szakképzést érintő témakörben publikációs és kiadványozási tevékenységet folytat, ösztönzi azt.

1.2 Feladatának tekinti az építőipari és műemléki szakképzés tartalmi fejlesztését, részt vesz a szervezési munkában, szakmai ajánlásokat fogalmaz meg és tesz közzé. A szakképzést érintő konferenciákat, tanfolyamokat és egyéb rendezvényeket szervez, illetve támogatja és segíti a partnerek hasonló témájú rendezvényeit.

 

Támogatja és elősegíti Az „Épített örökségünk megőrzése” című Nemzetközi építész diákkonferencia megrendezését.

 

E célkitűzések elérése érdekében:

az örökségvédelem területén tudományos tevékenységet, és kutatásokat folytat, különösképpen a  nevelés és oktatás képességfejlesztés és az ismeretterjesztés területén:

  • kezdeményezi a területi, funkcionális (tagozati) rendszerű egyesületi szerkezet kialakítását, melyet a helyi szakemberek és szakmai pedagógusok önkéntes és aktív részvételével tart megvalósíthatónak;
  • vállalja az Egyesület tagjainak érdekképviseletét az örökségvédelem területén, ezen belül hangsúlyozottan az építőipari, műemléki szakképzési rendszert és a szakmai pedagógusképzést érintő oktatáspolitikai döntések előkészítése és vitája során;
  • kezdeményezi a szaktanárok számára fórumok, továbbképzések kialakítását információforrások bevonásával;
  • kapcsolatot tart a közjogi kamarákkal örökségvédelmi intézményekkel szakmai szervezetekkel, amelyek az építőipari műemléki szakképzés fejlesztésével, illetve a szakképzésben dolgozó pedagógusok érdekképviseletével foglalkoznak
  • publikációs kiadványozási tevékenységet folytat, ösztönzi és támogatja azt.

 

1.3 Az Egyesület a jelen alapszabályban meghatározott célkitűzések megvalósításában a Ectv 34§ (1) a) pontja szerint közfeladatokhoz kapcsolódóan

- az örökségvédelemben és

- a műemlékvédelemben hasznosuló építőipari és műemléki szakképzések támogatásában

   végez közhasznú jellegű tevékenységet.

Az örökségvédelem közfeladatait a többször módosított 2001. évi. LXIV.  évi örökségvédelmi törvény állapítja meg, amely a társadalmi szervezetek szerepét különösen 5§ (1) és a 61/B§ (3) pontjaiban értelmezi.

A szakképzés közfeladatait a szakképzésről szóló 2011 évi CLXXXVII. törvény, valamint a hatályos

Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési

 


1.4 Az Egyesület pártoktól független, anyagilag sem pártot, sem országgyűlési képviselőjelöltet, sem egyéb politikai szervezetet nem támogat, ezektől támogatást nem kap, nem fogad el, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.

 

  1. Az Egyesület működési területe

 

Az Egyesület Magyarországra és határokon túli magyar szakmai partnerekre kiterjedően folytatja tevékenységét, az Egyesület céljainak megfelelően azonban külföldi kapcsolatokat is épít, és együttműködik hasonló tevékenységet kifejtő nemzetközi szervezetekkel.

 

3.Az Egyesület az Alapszabályát, szolgáltatásainak igénybevételét és módját, és a beszámolót az Egyesület honlapján teszi elérhetővé.

 

 

Ez a honlap a Nemzeti Kultúrális Alap támogatásával készült.