A Műemléki Kutatás és Kézművesség Hálózata – Porta Speciosa Egyesület

(1077 Budapest, Wesselényi u. 73.)

 

pályázatot hirdet

 

hazai és határon túli magyar építőipari

szakgimnáziumok, szakközépiskolák tanulói, felsőfokú építészeti, tájépítészeti, művészettörténeti, iparművészeti vagy restaurátori tanulmányokat folytató hallgatók részére

 

„KERÁMIAMÁNIA”- II.

címmel

 

építészeti örökségi értéket képviselő kerámia részletek dokumentációjának készítése témakörben

 

 

 

A pályaműben az egyéni vagy csoportos (2-3 fő) pályázónak

a környezetében található vagy más helyen általa megkedvelt

– tudomásával máshol még fel nem dolgozott –

1945 előtti történeti építészeti alkotáson megjelenő, kerámia anyagú (égetett agyag, tégla,

klinker, keramit, cserép, majolika, pirogránit) homlokzati díszítések, épülettartozék díszítmények alapos, önálló felmérését, saját kezű szerkesztett rajzait kell dokumentálnia, kiegészítve a felmért szerkezeti részlethez, díszítményhez tartozó épület építészettörténeti-építészeti bemutatását  célzó rajzokkal, fotókkal (és rövid leírással).

 

 

A felmérési pályázat elkészítésének fontos célkitűzése – a pályázó/k által megismert, történeti értékű épület/építmény építéstörténetének tanulmányozása mellett, - az iskolai tanulmányokhoz és képzési szinthez kapcsolódó dokumentációs készség bemutatása a kiválasztott épület részét képező homlokzati dísz, épülettartozék díszítmény funkcionális szerepének elemzését, helyszíni felmérését követően.

 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK:

 

A pályázatokat az alábbiak közül kiválasztott kategória megjelölésével kérjük benyújtani:

A/      felsőfokú oktatási intézmények (egyetemek, főiskolák) hallgatói

B/      szakgimnáziumok szakmai képzésben résztvevő tanulói

C/      szakközépiskolák építőipari szakmai képzésben résztvevő tanulói

 

 

Iskolánként, intézményenként, tanszékenként legfeljebb 3 pályamű küldhető be. Több jelentkező esetén kérjük „házi zsűrizés" során kiválasztani a 3 legjobb pályamunkát!

BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEK:

 

- pályázati fedlap: kategória megjelölése (A, B, C), az épület megnevezése, helye (címe), a pályázó neve, címe, tanintézete, felkészítő, illetve       témavezető tanár neve

- tartalomjegyzék

- rajzi feldolgozás, dokumentálás:

                   a./ M=1:200 méretarányú homlokzat/ok, ahol a felmért részlet bejelölendő;

                   b./ a megértéshez szükséges méretarányú (M=1:50, M=1:20, M=1:10, M=1:5

                        vagy M=1:2) és számú nézetrajz, szerkezeti metszet, részlet; (a szabványokban

                        előírt műszaki tartalommal - ábrázolás, kótázás);

                   c./ a térbeli díszítmények (pl. kémény- és szellőzőfejek, díszkút, stb.) ábrázolása

                        axonometriában is célszerű;  

- manuálék: méretezett helyszíni szabadkézi felmérési rajzok (amelyek a szerkesztés

                      alapját képezték)

- fotómellékletek: aktuális fotók (és archív, ha van – a forrás megnevezésével)

                                        az épület megértéshez szükséges számú homlokzatáról, a felmért

                                        részletekről;

                                        riportfotók a felmérési, feldolgozási munkafolyamatról;

- műleírás az alábbi tartalommal (max.10 oldal terjedelemben):

- építészettörténeti leírás (az épület egészéről röviden és a felmért részletre,

díszítményre vonatkoztatva - kormeghatározással; (tervező, kivitelező, eredeti funkció és átépítések – amennyiben ismertek);

                        - anyag, szerkezet és építési technika meghatározása, ismertetése;

                        - állapotértékelés; állagmegóvási, felújítási javaslat;

- források:   felhasznált irodalom, segédletek, szakanyagok jegyzéke; tudományos

                   dokumentációs forráskutatási helyszínek, intézmények (múzeum, levéltár

megnevezése)

- igazolás: iskolai, szaktanári igazolás arról, hogy a pályázat a tanuló önálló

                   munkája és nem iskolai, tanórai feladata (A/ kategória)

 

 

ALAKI ELŐÍRÁSOK:

 

1./ A közölhetőség érdekében ajánlott az A/4-es lapméret, de az A/3-as méretet ne lépjék túl!

A rajzok – a nyomdai megjelentethetőség, olvashatóság érdekében - világos/fehér alapon, puha ceruzával, ill. tussal készüljenek! Lézeres felmérés alkalmazása, számítógépes rajzi feldolgozás esetén is elvárt és szükséges a hagyományos felmérés alapját képező helyszíni manuálé és kézzel készített, szerkesztett tervlap beadása! Ezek hiányában a pályamunka nem kerül értékelésre!

 

Minden lapon szerepeljen az épület helye, megnevezése – melyhez a felmért kerámia díszítés, épülettartozék díszítmény tartozik -, valamint a pályázó és a tagintézmény neve.

A lapokat sorszámozzuk be!

 

2./ A nyertes pályaművek elektronikus bemutathatósága, illetve a kiadványszerkesztés elősegítése céljából, a minőségi nyomdai megjelentetés érdekében kérjük a teljes pályázati anyagot– külön szöveg és külön kép file-okbancd-re vagy (a képek mérete miatt) a nagyobb tároló kapacitású dvd-re mentve, vagy pendrive-on csatolni.

- A szövegek word(doc) vagy rtf file-ok legyenek, egyértelmű cím megjelöléssel ill. sorszámozással.

- A szövegrészekhez tartozó illusztrációk (rajz, fotó) azonosításához képaláírásokkal

képjegyzéket kell készíteni, sorszámozással.

- A fotók és a beszkennelt rajzok külön képfile-ban JPG kiterjesztésűek és max. 300 dpi felbontásúak legyenek.

- Az egyes képfile-ok nevei a hozzájuk tartozó képaláírás sorszámával kezdődjenek az

azonosíthatóság miatt.

 

3./ A fentiekkel együtt célszerű a pályázati anyag összes oldalát is beszkennelni vagy

lefotózni és azt az eredeti méretben, 300 dpi felbontással csatolni.

 

 

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA:

 

Lezárt borítékban, kizárólag postai feladással.

A borítékon szerepeljen: „KERÁMIAMÁNIA”- II. pályázat és a kategória A, B, C

(A feladó neve alatt kérjük jelezni, hány pályaművet tartalmaz a küldemény – a bontási számozás miatt.)

 

BEADÁSI HATÁRIDŐ:

 

A pályázat benyújtási határideje (a postai feladás bélyegzőjének dátuma):

  1. március 13.

(E határidő után feladott, benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra!)

 

BEKÜLDÉS CÍME:

 

Porta Speciosa Egyesület ügyvezetője, Gyimesi Zsolt

H – 1196 Budapest, Báthori u.143.

 

 

BÍRÁLAT, EREDMÉNYHIRDETÉS:

 

A bírálat fő szempontja a munkarészek minőségének vizsgálata, kiemelten a felmérés manuáléjának megléte és adattartalma. A pályázatokat a meghirdető egyesület tagjaiból, valamint szakirányú egyetemek, a Magyar Építész Kamara Műemlékvédelmi Tagozata, a Magyar Építőművészek Szövetsége és az örökségvédelemért felelős kormányzati szerv által kiküldött szakértőkből alakult zsűri kategóriák szerint bírálja el.

A bíráló bizottság döntése végleges, ellene fellebbezésnek nincs helye.

A zsűri javaslata alapján a pályázat meghirdetője a legjobb pályaműveket, kategóriánként az első három helyezettet (nem pénzbeli) jutalomban részesíti.  A bírálók további jutalmazásra vagy különdíj kiadására is tehetnek javaslatot.

 

A benyújtott, elbírált pályaművek bemutatására és az eredményhirdetésre

Békéscsabán, a XXVI. Nemzetközi Építész Diákkonferencia zárónapján kerül sor.

 

 

A díjakat és okleveleket az Egyesület ünnepélyesen nyújtja át.

 

Pályázati feltételek:

 

A pályázó/k a pályázat benyújtásával elfogadja/ák a pályázati kiírásban megadott feltételeket. A beérkezett pályaműveket a pályázat kiírója jogosult archiválni. A díjazott pályaműveket és a jutalmazott, illetve díjazásban nem részesült legérdekesebb munkákat a szerző nevének feltüntetésével a Porta Speciosa Egyesület jogosult kiadványban megjelentetni, külön ellenszolgáltatás nélkül.

 

 

Budapest, 2019. szeptember 30.

Ez a honlap a Nemzeti Kultúrális Alap támogatásával készült.