XII. ORSZÁGOS ÉS NEMZETKÖZI SZAKKÖZÉPISKOLAI
DIÁKKONFERENCIA
helyszínei:
SZÉKESFEHÉRVÁR, JAKY JÓZSEF MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA
TECHNIKA HÁZA
időpontja:
2006. április 28-29-30.
témája:
„Építészeti Értékeink Megőrzése"
A diákkonferencián a rendező iskola diákjai mutatják be iskolavárosuk, megyéjük építészeti értékeit, emlékeit, azok megőrzésére vonatkozó módszereket vendégeiknek, a társintézmények tanárainak, diákjainak konferenciaelőadások, helyszíni bemutatók, kiállítási anyag formájában.
A rendezvény célja a magyarországi építészeti örökség védelmének bemutatása, népszerűsítése az építésztechnikus képzésben résztvevő iskolák körében; ismeretátadás, kapcsolatépítés az elméleti, gyakorlati szakemberek és diákok között.
A RENDEZVÉNY PROGRAMJA:
2006. április 28. péntek
900 Regisztráció
1030 Sajtótájékoztató
1100 Ünnepélyes megnyitó
1130 - 1230 Diákelőadások L, vetítéssel: Székesfehérvár műemlékei:
1. Településtörténet, műemlékvédelem
2. Szent István Bazilikája - Romkert
3. Középkori műemlékek
4. Barokk műemlékek
5. Klasszicista műemlékek
6. Romantika és szecesszió
7. XX. század építészeti értékei
13°° - 14°° Ebéd
1430 - 15°° Városháza barokk épületének helyszíni bemutatása
15°° - 17°° Séta a Belvárosban, helyszíni előadások
18°° - 2100 Programok a Boryvár-ban:
- várismertető - vetélkedő (I. forduló) ismerkedési est, vacsora „Vári hangulatban" - kulturális műsor (lant- és gitárzene,) Vendégünk Tolcsvay Béla előadóművész
2100 Jáky József Műszaki Szakközépiskola: tanárok szakmai fóruma

2006. április 29. szombat
7°° Reggeli a szálláshelyen
8°°- 9°° Diákelőadások II., vetítéssel Fejér megye műemlékei:
1. Gorsium - Herculia: római város a mai Tác területén
2. Kastélyok Fejér megyében
3. Templomépítészet
4. Népi műemlékek, tájházak
930 - 1100 Gorsium - Herculia Régészeti Park megtekintése, bemutató diákelőadások a helyszínen
II30-1230 Ebéd Seregélyesen, a kastély Római termében 1230 -13°° Seregélyes: kastély és kastélypark megtekintése
13°° -17°° Nádasdladány, Fehérvárcsurgó:
kastélyok helyszíni megtekintése, diákelőadások
1730 - 1830 Vacsora a szálláshelyen
19°° - 22°° „A Tánc Világnapja"
Alba Regia Táncegyüttes előadásának megtekintése a felújított Vörösmarty Színházban
2006. április 30. vasárnap
73CI - 8°° Reggeli a szálláshelyen
g3o _ 900 Gyülekezés az iskolában
9°°. 1130 Programok a Jáky József Műszaki Szakközépiskolában
9°° „ABLAK-kép környezetemből" pályázat kiállítási megnyitója
930 Vetélkedő (II. forduló)
10°° Diákmunkák kiállítási megnyitója; vetítés, szakmai tapasztalatcsere
II30 Indulás a Belvárosba
12°° Zárórendezvény a Szent István Művelődési Ház dísztermében.
Vetélkedő nyerteseinek díjazása; vándorbot átadása; állófogadás

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Diákok!

Szabó Gábor
elnök
Fejér Megyei Közgyűlés

Köszöntömben kettős minőségben kevéssé hivatalos beszédet, inkább őszinte gondolatokat szeretnék átad¬ni, egyrészt a Megyei Önkormányzat elnökeként, a konferencia egyik felkért védnökeként, másrészt pedagógusként.
Személyes szavaimat fogadjátok el tőlem úgy, mint amelyek az érzésből keletkeztek, mely az imént megérintett.
Álltunk itt egymással szemben, énekelve a magyar Himnuszt és hallgatva az „EU örömódáját", és elgondolkodtam - nézve a teremben állók arcát -, hogy a kettő mit sugall számomra: a mi szomorú, de szép Himnuszunk, és a lendületes, örömmel teli európai óda. Sokan nem éneklik velünk együtt a teremben, pedig - akármilyen szomorú is, - azért ez a miénk, és összetartozónak érezzük magunkat, mikor ezt a Himnuszt énekeljük. Talán nem is kellene megkülönböztetnünk országhatárokat, hanem aki magyarnak vallja magát, annak ugyanúgy kell ilyenkor éreznie.
Miért is fontos nekem, hogy ilyen konferenciáink is legyenek, illetve hogy mindez itt legyen Fejér megyében, a megyeszékhely városban, Székesfehérváron.
Lehetőség arra, hogy megmutassuk önmagunkat, milyenek vagyunk, milyen adottságokkal rendelkezünk. Úgy gondolom, egy népnek a kultúrájához nemcsak a kulturális típusú rendezvények és programok tartoznak hozzá, hanem mindaz a tudás, gondolkodás illetve cselekvésbeni mód, ahogyan élnek a tagjai, az emberei, és bizony ennek a kultúrának ugyanígy szerves részét képezik azok a körülmények is, amilyen környezetben él az ember. Tehát ha a magyar kultúrát, a magyar tudást akarom megszólítani, akkor ennek bizony része az út, része az épület, a település, a település szerkezete, infrastruktúrája, is, hiszen magán hordozza mindazt a gondolkodásmódot, amit az ott lakó emberek fontosnak tartanak.
Kezdve ott, tiszta, kultúrált-e a környezet, befejezve azzal, mit képes építeni magának a saját boldogulása érdekében, és ezeket hogyan becsüli meg a későbbiekben. Őrzi-e, védi-e, felújítja-e, használja-e élete során. Azt hiszem, amikor itt a konferencia ideje alatt megtekinthetik megyeszékhely városunkat, akkor megismerhetik részben a magyar történelmi kultúra egy részét, részben pedig azt a kultúrát, amit mi, itt élők a magunkénak vallunk. Örömmel, és félig-meddig házigazdaként örülök, hogy itt lehet ez a konferencia. Örülök, hogy az iskola felvállalta, hogy szervez egy ilyet, és szívesen vállaltam el, hogy egyik védnöke legyek.
Második gondolatcsokor pedagógus mivoltomhoz kötődik. Bár most márt 12. éve politizálok, és pályaelhagyónak tekinthetnek kollégáim, én alapgondolkodásomban, felfogásomban mindig is pedagógus voltam. Miért fontos ez számomra? Azt hiszem, úgy fogom fel a világot, hogy igenis számomra a legfontosabb ez a korosztály, a diákkorosztály, s azon belül is külön tisztelettel figyelem a tizen- és huszonév eleji időszakot, hiszen meggyőződésem, hogy ekkor alakul ki az ember igazi egyénisége, az ember igazi szándéka, tudása, jövőképe, amire vagy tud alapozni, vagy nagyon nehezen tud esetleg a későbbiekben továbblépni.
Az ember életét három alapvető dolog jellemzi - a játék, a tanulás és a munka. Ennek az egyensúlyát kell keresni mindennapjainkban. E háromnak egyensúlya az életünk igazi tartalma, értelme és belső békéje. E konferencia tudásunk bővítésének lehetősége, és ha ezt úgy tudjuk megvalósítani, hogy programokkal, látnivalókkal élménnyé is válik, akkor ezt már betudhatom a játéknak. A konferencia tartalma, mondanivalója, egymás szavának megértése jelenheti azt a munkát, amit produktumként elvárunk.
Komoly gondolataim közé elmondom kedvenc kínai történetemet, ami az időszámítás előtti anekdoták közül Lin - Csi császár idejéből való.
A császár ül a karosszékében, vak zenésze mellette játszogat, s egyszer csak azt veszi észre a zenész, hogy nagyokat sóhajt a császár. Megkérdezi tőle: mi bajod jó uram? Amire ő így válaszol: Elmúltam már 70 éves, nagyon öreg vagyok, és azon töröm a fejem, hogy még mennyi mindent el kellene olvasni és meg kellene tanulni. De már semmi értelme az egésznek. Mire így válaszol a zenész: De jó uram, úgy érzed, hogy már nem pislákol eléggé a lámpád? - Miért mondasz nekem ilyeneket?
- Értsd meg jó uram, az ember élete olyan, ha fiatal korban kezd el tanulni és olvasni, akkor olyan
jövő előtt áll, mint a felkelő nap fényessége. Ha középkorú korszakában kezd el tanulni és olvasni,
akkor olyan eredmények előtt áll, mint a delelő napnak a fénye; aki öregkorban, az pedig olyan, mint a pislákoló mécsesnek a fénye.
- Na, ugye megmondtam.
- De uram, tudhatod, hogy mindig jobb egy gyertya vagy mécses fényénél tapogatózni, mint vakon.
Én azt gondolom, soha nem szabad feladni. A magunk örömeit, de a fejlődés, az élet kihívásait is keresni kell, meg kell tanulni, hogyan oldjuk meg ezeket az életben. S ha mindezt lelki békében, a játék, a tanulás, a munka harmóniájával el tudjuk végezni, akkor sikeres emberként élünk. Azt kívánom Önöknek, hogy ez a konferencia is segítse ebben valamennyi résztvevőjét!

Warvasovszky Tihamér polgármester képviseletében

Boldizs Kálmánné alpolgármester Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tisztelt Elnökség, Tisztelt Vendégeink, Kedves Diákoki
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket ezen a diákkonferencián.
Engedjék meg, hogy rövid áttekintést adjak arról a városról, ahova érkeztek, és ahol ezen a konferencián részt vesznek.
Úgy gondolom, a történelmi város elnevezése és fogalma különbözőképpen értendő Európa országaiban. A szerencsésebb nemzetek több ezer éves folyamatot tudtak felmutatni egy-egy város életében, míg a hadak útján elterülő Közép-Európa nagy részében ez a folyamat a háborúk pusztításai folytán megszakadt. A magyarság 1100 éve él Európában. Székesfehérvár hivatalos alapítását 972-re teszik.
A több mint ezer év sem jogosítaná fel a történelmi jelző viselésére, ha nem tölthetett volna be kiemelkedő és különleges szerepet a magyarság életében. Székesfehérvártjoggal nevezik Szent István városának a mai napig, hiszen a magyar államalapítónak nevezett király tette Székesfehérvárt olyan szakrális és közjogi központtá, hogy a város nevének említése nélkül a magyar történelem se meg nem írható, se el nem mondható. A várost választotta királyi központjának, innen szervezte meg a magyar közigazgatás rendszerét, a magyar katolikus egyház szerkezetét. Mindkét műve időtállónak bizonyult, hiszen a közigazgatási rendszer és az egyházi is 1000 év óta működik Szent István elvei szerint.
Székesfehérváron építtette fel a királyi bazilikát, ahova fiát eltemettette, ahová őt magát is végső nyugalomra helyezték, s amelyet a magyar királyok koronázó templomává jelölt ki. Ebben a székesegyházban koronázták öt és fél évszázadon keresztül a magyar királyokat, itt őrizték a koronázási ékszereket, itt volt l a királyi kincstár, kancellária, tehát mi magyarok, és mi fehérváriak azt mondjuk, hogy Székesfehérvár nem egy a magyar városok sorában, hanem „primus inter pares" azaz „első az egyenlők között". Önök, kedves diákok, most ebbe a városba érkeztek. A mai Székesfehérvár ugyan sokat őriz a középkorból, de aki ellátogat hozzánk, az láthatja, hogy egy barokk városba érkezett. Olyan barokk városba, amelyet a törökök kiűzetése után a XVII-XVIII. században építettek újjá a kor stílusában, a középkori utcaszerkezetet meghagyva, így Székesfehérvár nemcsak egyedülálló történelmi örökséggel bír, de építészeti emlékei is kiemelkedőek. Ezért mondható el erről a városról, hogy igazi kapcsolatot jelent múlt jelen és jövő között. Nekünk, székesfehérváriaknak pedig nem kisebb a kötelességünk, mint ennek a történelmi örökségnek a megvédése, továbbadása utódaink számára.
Nagy örömömre ezért is szolgál, hogy az idén ezt a konferenciát a Jáky József Műszaki Szakközépiskola felvállalta, hiszen egy nemes ügy érdekében, építészeti örökségünk megőrzése tárgyában színvonalas konferenciát szervez. Bízom abban, hogy e három nap során nemcsak Székesfehérvárt ismerik meg, hanem módjuk nyílik arra is, hogy az előadások során felmérjék annak jelentőségét, mit is jelent számunkra a történelem során felhalmozott értékeink megőrzése.
Kívánok hasznos, eredményes tanácskozást, s kívánom, hogy térjenek vissza, s sokszor látogassák meg Székesfehérvárt.

Jó tanácskozást kívánok!

Vízi György
elnök
Porta Speciosa Közhasznú Egyesület

Kedves Vendégek, Kollégák, Diákok!
Sokan tudják, hogy a konferenciasorozat támogatója egyesületünk vezetőségi tagja, az ÉTÉ főtitkára, Seenger Pál építészmérnök úr volt, akit a konferencia atyjaként tiszteltünk. Sajnos ő tavaly nyáron távozott az élők sorából, ezért kérem, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk rá.
Engedjék meg, hogy mondjak néhány gondolatot a konferencia történetéről.
A kezdeményező 1995-ben a győri Hild József Szakközépiskola tanára, Újvári Miklós volt. Az a felismerés vezette, hogy építészeti értékeink történeti múltunk részét képezik, megismerésük, megőrzésük, fenntartásuk jövőnk záloga. A rendezvénynek köszönhetően évente más-más helyszínen találkoznak az építőipari szakközépiskolák legjobbjai, hogy az értékmegőrzés szellemében gyarapítsák ismereteiket, gazdagodjanak élményekben és barátságokat kössenek.
A konferenciasorozat állandó szervezője, a Porta Speciosa Egyesület elnökeként szeretném megköszönni, hogy ebben az évben házigazdaként a Jáky József Műszaki Szakközépiskola vezetősége vállalta a szervezést és így lehetővé vált, hogy együtt tölthessük ezt a három napot. Mindenkinek nagyon jó tartózkodást és kellemes programokat kívánok!
A nyitóünnepséget a Szózat felcsendülő hangjai zárták.

TELEPÜLÉSTÖRTÉNET, MŰEMLÉKVÉDELEM
„Árpád a többi magyarral együtt...
NOÉ hegyén, Álba közelében ütött tábort.
Ezt a helyet választotta Árpád először Pannóniában,
és Szent István király, aki tőle származott, ezért alapította később ennek közelében Álba városát."
A14. század második felében Kálti Márk a Képes Krónikában Álba Regia, a mai Székesfehérvár alapítását a honfoglalás időszakára teszi.
Fehérvár első említése ránk maradt egykorú forrásban az 1055-ös tihanyi apátsági alapítólevélben történt. Később, a középkorban Álba Civitásként, illetve StuhlweiBenburg-ként is említik. Székesfehérvár első királyunktól, Istvántól szabad királyi városi rangot, ezzel együtt szabadságjogokat nyert és a kora közép¬korban az ország egyházi és államigazgatási központja, fővárosa volt. Erre utal az Országalmának nevezett díszkúton körbefutó, egy 1237-ben kelt oklevélből való felirat:


„LIBERTATES CIVITATIS ALBENSIS A S. REGE STEPHANO CONCESSAE"
miszerint:
Fehérvár szabadságjogait Szent István adományozta.
A kőoroszlánok, a hatalom jelképei alatti évszámok:
1001: Székesfehérvár szabad királyi város
1688: a töröktől való visszafoglalás
1938: Szent István halálának 900. évfordulója


Az országgyűléseket itt tartották, itt adta ki II. András az Aranybullát 1222-ben.

2006-ot írunk-jubileumi év ismét!
A honalapítás 1110 éves évfordulója alkalmából örömmel üdvözlünk Benneteket (és Önöket) a magyarság egyik legősibb városában, Székesfehérváron, melynek címerében nyitott kapu jelképezi a város vendégszeretetét.

 

A VETÉLKEDŐ TESZTKÉRDÉSEI
1. forduló: Ismerd meg a Bory-várat!
1. Vizsgáld meg a pénztárfülkét! Milyen mozaikot látsz? (Szent László)
l. Nézd végig a festők, építészek csarnokának mellszobrait! Kik fogják közre Lotz Károly festőművészt? (Ybl Miklós, Gulyás Sándor)
3. Mit csinálnak a kövek?
(„A kövek beszélnek")
4. Nézz körül az „Elefántos udvafban! Sorold fel a faliképek feliratait!
(despotizmus, krisztianizmus, klasszicizmus, szocializmus)
5. Kit ábrázol a lépcső mellett balra látható dombormü?
(Petőfi Sándor)
6. A Százoszlopos udvarba való belépés előtt megtalálod Bory Jenő Asztali áldás c. freskóját. Mikor festette?
(1934)
I. Folytasd a mondatot: „Építészet - szobrászat..."
(...egy test és egy lélek)
8. Járd körbe a „100 oszlopos udvart"! Mi függ a két torony között?
(kard)
9. Melyik madáron születik a huszár?
(gólya)
10. Kinek a müve ihlette a Hitvesi szeretet c. szobor két oldalán álló alkotásokat?
(August RODIN)
í
II. Ki volt Kalocsa első érseke?
(Asztrik)
12. Kik számítanak kakukktojásnak a szoborgalérián a hadvezérek és az uralkodók között?
(Anonymus, Kapisztrán János, Mátyás király művésze)
13. Minek a segítségével állapíthatta meg Bory Jenő a szélirányt?
(szélkakas)
14. Menj fel a Zászlós toronyba! Melyik szobában található a márvány lófej?
(Vagyóczky szobában)
15. Nézzél szét a torony tetején! Milyen irányban van Fehérvárt jelképező Milleneumi emlékmű?
(délkelet)
16. A Zászlós torony tetején körbenézve láthatjuk a Székesfehérvárt körülölelő hegyeket. Melyek ezek?
(Bakony, Vértes)
17. Milyen cserepekkel fedett a Bory-vár?
(hódfarkú égetett agyag- és hódfarkú betoncserép)

II. forduló: Emlékszel?
1. Ki tervezte a vízivárosi templomot?
a. Molnár Tibor
b. Bory Jenő
c. Fábián Gáspár
2. Székesfehérvár népessége mennyi volt 1910-ben?
a. 36625 b.39625 c. 33625
3. Hogyan hívják a kupolás emléktemplomot?
a. Prohászka
b. Jézus szíve
c. Bazilika
4. Miből van a Jézus szíve templom tornyának lefedése?
a. cserép
b. vörös réz
c. beton
5. Ki tervezte a székesfehérvári strand épületét?
a. Schmidl Ferenc
b. Fábián Gáspár
c. Molnár Tibor
6. Melyik templom a középkori?
a. Bazilika
b. Anna kápolna
c. Prohászka
7. Ybl Miklós székesfehérvári alkotását válaszd ki?
a. Magyar Király szálló
b. Püspöki palota
c. Vörösmarty téri Say-ház
8. Melyik építészeti stílus jellemzője a főhomlokzat középső falszakasza előtt álló, négy-hat oszlopos,
timpanonnal lezárt portikusz?
a. Klasszicizmus
b. Barokk
c. Neogótikus
9. Melyik stílus jellemzője a mérnöki pontossággal megtervezett francia kert?
a. Klasszicizmus
b. Barokk
c. Neogótikus
10. Melyik építészeti stílus jellemzője a kötetlen, festői tömegformálás és a karcsú tornyok és fiatornyok
sokasága?
a. Klasszicizmus
b. Barokk11. Székesfehérvár középkori Romkertjében Szent István szarkofágja milyen kőből készült?
a. bazalt
b. mészkő
c. gránit
12. Mit jelent a secco kifejezés?
a. falkép
b. üvegfestés
c. nyílászáró
13. Szent István korában a koronázási templom falvastagsága hány cm lehetett?
a. 44
b. 150
c. 250
14. A koronázási templom egykori megjelenésére milyen emlékekből következtethetünk?
a. fényképek
b. kőfaragványok
c. műszaki tervek
15. A XIII. században milyen stílusban építették át a Szent István által alapított bazilikát?
a. román
b. barokk
c. gótikus
16. Melyik Fejér megyei kastélynak maradt meg csak a portikusza és csekély homlokzati része?
a. Alcsúti Habsburg (József nádor)-kastély
b. Lovasberényi Cziráky-kastély
c. Móri Lamberg-kastély
17. Melyik kastély impozáns terme az Ősök csarnoka?
a. Seregélyesi Zichy-Hadik-kastély
b. Nádasdladányi Nádasdy-kastély
c. Fehérvárcsurgói Károlyi-kastély
18. Melyik kastélyegyüttes hordozza egyszerre a barokk, a klasszicista és a neobarokk stílus jegyeit?
a. Iszkaszentgyörgyi Amade-Bajzáth—Pappenheim-kastély
b. Nádasdladányi Nádasdy-kastély
c. Martonvásári Brunszvik-kastély
19. Melyik épület nem Pollack Mihály alkotása?
{
a. Magyar Nemzeti Múzeum b. Szekszárdi Vármegyeháza c. Operaház
20. Melyik arisztokrata család címerében található a nádasból felszálló kacsa?
a. Nádasdy-címer
[
b. Károlyi-címer c. Esterházy-címer
!1. Melyik nem klasszicista stílusú kastély?
a. Dégi Festetics-kastély
b. Móri Lamberg-kastély
c. Soponyai Zichy-kastély

22. Milyen stílusú a Szent István székesegyház?
a. gótikus
b. barokk
c. rokokó
23. Milyen díszítések találhatók a Szent István székesegyház padjainak elő- és hátlapjain?
a. a város címere
b. püspökök arcképei
c. királyok arcképei
24. A Szent István székesegyház előtti tér burkolatában világos kővel kirakva egy korábban feltárt
négykaréjos templom alaprajza látszik. Kinek a temetkező kápolnája volt ez?
a. Szent István
b. Szent Imre
c. Géza fejedelem
25. Melyik királyunk szobra található a Karmelita templom Kossuth utcai falánál?
a. Nagy Lajos
b. Hunyadi Mátyás
c. Szent István
26. Ki festette a Karmelita templom gyönyörű freskóit?
a. Johann Ignatz Cimbal
b. Franz Anton Hillebrant
c. Franz Anton Maulbertsch
27. A Karmelita templomhoz kapcsolódó egykori kolostor majd papnevelde (szeminárium) épülete
milyen célokat szolgál napjainkban?
a. papnevelő intézet
b. öreg papok otthona
c. egyházi középiskola

Pályázati és vetélkedő eredményhirdetés, díjátadás

Vetélkedő díjátadás Császárné Boros Erzsébet, Jáky J. Műszaki Szakközépiskola

ABLAK-kép környezetünkből - dijátadás Dr. Vukov Konstantin, Porta Speciosa Egyesület

Bezzeg Ilona, igazgató


Tisztelt Vendégeink, Kedves Diákok!
\ A XII. Nemzetközi Szakközépiskolai Diákkonferencia programsorozatának végére értünk. Reméljük, új ismeretekkel, élményekkel gazdagabban térhet ki-ki haza, jó emlékezetében megőrizve e néhány nap eseményeit, hangulatát.
A szomorkás, esős városnéző séta körülményeit talán feledteti a felszakadozó felhők következtében csillagfényessé vált „Bory-vári party" zenés hangulata, az új ismereteket sűrítő kastély-túra „megpróbáltatásait" a színházi este forró hangulata.
Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a Jáky József Műszaki Szakközépiskola tanárainak, diákjainak a lelkes szervezésért, az ismeretek átadásához szükséges felkészülésért, és a szülői munkaközösségnek a konferencia lebonyolításában nyújtott munkáért.
Köszönetünket fejezzük ki a felkészülés során nyújtott szakmai segítségért a Fejér Megyei Építészek Kamarájának, a Porta Speciosa Közhasznú Egyesületnek, a fehérvárcsurgói Károlyi Alapítvány munkatársainak, Kovács Lorándnak, a Gorsium Régészeti Park vezetőjének.
Elismerésünket fejezzük ki a körünkben megjelent Ecsedi Mária grafikusművésznek, akinek a konferencia sajátosan egyedi, művészi plakett- és emblématerveit köszönhetjük.
Köszönetünket fejezzük ki mindazon önkormányzati testületeknek, szakembereknek, vállalkozóknak, vállalatoknak, melyek segítsége, támogatása nélkül e konferencia nem valósulhatott volna meg. Külön köszönöm Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata bizottságainak, valamint Polgármester Úrnak támogatását, a Megyei Önkormányzat elnökének, bizottságainak segítségét, valamint a VIADOM Zrt. szponzortámogatását.
A konferencia zárásául Vizi György urat kérem meg a konferencia záróbeszédének megtartására. Ezt követően Székesfehérvár polgármesterének vendégeiként búcsúzhatunk el egymástól.

 

A bemutató letölthető innen!

Ez a honlap a Nemzeti Kultúrális Alap támogatásával készült.