Vakolóhabarcsok és festékek, régi és korszerű termékek

 

NSZFI (0407) Építőipari szakterület
Felelős: Kovács Ferenc szakértő
szervező: Műemléki Kutatás és Kézművesség Hálózata - Porta Speciosa közhasznú Egyesület
Vakolóhabarcsok és festékek, régi és korszerű termékek 0407
Tartalom:
• A vakolóhabarcsok homlokzatképző szerepei
• A vakolat alkalmazásának feltételei, és technológiai követelményei, kötőanyagok, összetétel
• A vakolt felület, mint a homlokzati festés alapja
• A homlokzatfestékek kötőanyag szerinti osztályozása és felhasználási köre
• A hagyományos és korszerű anyagok használatának helye a felújítási gyakorlatban

Ideje: 2007. október 10. 10.00-15.00 óra
Helye: Budapest, Wesselényi u. 73 Szobafestők- mázolók tapétázók Országos Ipartestülete
Tel/fax: 3225470

Részletes program
10.00-10.15 Köszöntő, a képzési program ismertetése
Tóth Antal a Szobafestő, Mázoló Tapétázók Országos Ipartestület elnöke
Vizi György Porta Speciosa Egyesület elnöke

10.15-10.50 A vakolat, mint történeti és mai homlokzatképző szerkezeti anyag
Dr. Vukov Konstantin, építész, műemlékvédelmi szakmérnök, egy. adj.

10.50-11.30 A vakolatok technológiája hagyományos és javító, korszerű javító ill. pótló habarcsokkal
Dr. Vukov Konstantin

11.50-12.15 Homlokzati festékek alapozási igénye, viselkedése,
Szebeni Nándor, építész, műemlékvédelmi szakmérnök, díszítőfestő
12.15- 12.45 A festékek kötőanyag szerinti csoportosítása, felhasználási területei. A termékfejlesztések iránya
Dr. Vukov Konstantin
(ebédidő)

13.45-14.15 A hagyományos és korszerű anyagok használatának helye a felújítási gyakorlatban. A felújító anyagok kiválasztásának szempontjai
Dr. Vukov Konstantin

14.15-14.45 Gyakorlati példák, a megvalósulás elemzése
Tahi-Tóth Ilona építész, műemléki főfelügyelő

14.45-15.00 Kérdések, konzultáció

Illeszkedés az OKJ építészet szakmacsoporthoz

SZAKMAI ALAPOZÁS AZ ÉPÍTÉSZET SZAKMACSOPORTRA
,,A2’’ változat
10. évfolyam
Építészeti szakmai alapozó ismeretek 148 óra
Építészeti szakmai alapozó gyakorlatok 222 óra
Elmélet és gyakorlat 370 óra
ÉPÍTÉSZETI SZAKMAI ALAPOZÓ ISMERETEK

Az Építőanyagok modul tanításának célja, hogy rendszerezze a tanulók építőanyagokról szóló ismereteit.
Ismertesse meg a tanulókat az anyagok jellemző tulajdonságaival.
Ismertesse meg a tanulókkal a természetes köveket, felhasználásuk területeit.

Mutassa be a kerámiaipari alapanyagokat, a kerámiaipari technológiákat, az építőiparban használatos kerámiaanyagokat és -termékeket.

Összefüggéseiben mutassa be a beton adalék- és kötőanyagait, a betonfajtákat, a betontermékeket. és habarcsokat

Mutassa be a fát mint építőanyagot, a szerkezetek és burkolatok anyagát.

Ismertesse az építőiparban előforduló fémanyagokat, félkész fémtermékeket, gyártmányokat és fémszerkezeteket.

Ismertesse a festékeket és szigetelőanyagokat.

Rendszerezze az építőipari műanyag termékeket, műanyag szerelvényeket, szerkezeteket.

Mutassa be a munkahelyi ellenőrző vizsgálatokat, a laboratóriumi szakvizsgálatokat.
Hívja fel a figyelmet a minőség-ellenőrzés és minőségtanúsítás jelentőségére és fontosságára.
Hívja fel a figyelmet az építőanyagok környezeti hatásaira.

(452 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2001/28/II. szám)

 

KÉPEK A TOVÁBBKÉPZÉSRŐL

design:Ács László
Az Egyesületnek 2006-ban a kulturális örökség minisztere Forster Gyula emlékérmet adományozott.