JEGYZŐKÖNYV

A Porta Speciosa közhasznú Egyesület évi rendes közgyűléséről
2005. április 7-én
a Festő, Mázoló Tapétázó Országos Ipartestület székházában ) Bp. VII. Wesselényi u. 87.

A 16 órára összehívott közgyűlés a megjelentek száma miatt szavazatképtelen.

Új közgyűlés a megjelentek számával -csatolt jelenléti ív szerint- szavazatképes.
Vizi György elnök megnyitotta a közygűlést üdvözölte a jelen lévőket, az Ellenőrző Bizottág képviseletében Partaky Elemér tagtásat. Az írásban közreadott beszámolókat szóbeli kiegészítés követte az elnök és az ügyvezető részéről. Jkv. hitelesítők: Lázár Lenke és Vukov Konstantin.

1/2005 határozat.
A Közgyűlés az előterjesztetett közhasznú beszámolót a 2004. évi tevékenységről elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy a közhasznú hozzáférést egyes programoknál külön ki kell emelni . Akiegészített beszámoló kerüljön megküldésre a nyilvántartó bíróságnak is.
Határidő: 2005. május 20, felelős: elnök és üv.
A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.

Az elnök a 2004 évi gazdálkodási ebszámolóhoz szóbeli kiegészítést fűzött: A diákkonferenciához beadott Mecenatura pályázat 2004-ben a korábbiaktól eltérően utófinanszírozási támogatást nyújtott, amelyet sorozatos átcsoportosításokkal kellett kompenzálni, mivel az egyesületenek nem volt -nem is lehetett- előre fedezete a programra (különben nem pályázott volna. 2005-re ezt kinyögve egyenesbe kerül a gazdálkodás. A Bíróság számára leadásra kerül a mérleg és eredménybeszémoló, amelyet az Egyesület könyvelője készít. A gépben feldolgozott naplófőkönyv minden kiadást és bevételt rögzít, ez bármikor megtekinthető az elnöknél.

2/2005 határozat.
A Közgyűlés a 2004 évi gazdálkodási beszámolót szóbeli kiegészítéssel elfogadta.
A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.

3/2005 határozat.
A Közgyűlés a 2005 évi munkatervet és költségvetési tervet szóbeli kiegészítéssel elfogadta.
A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.

Egyebek:
Lázár Lenke tagtárs kossztotta a Kő lap legújabb számát, Ismertette, hogy a Magyar Kőszövetség ésa BME tudományos ülést rendez Egerben (2005. június), szívesen látnak az Egyesület részéről szakelőadót a programban. Szervező: Dr. Gálos Miklós egy.tanár, BME Építőanyagok és Mérnökgeológiai Tszk. (T. 463-2427, fax 463-2017, 06/70-5052-038)

Vukov Konstantin ismertette a 10 éves jubileumi kétnapos szakmai tanulmányút tervét: Buszűt Ausztriába, a Duna menti Wachauba, Melk és Göttweig kolostorok helyreállításának tanulmányozása (szakvezetéssel), hajóút a Dunán, Krems bejárása, hazafelé a Kreutzenstein vár megtekintése (eredeti középkori gyűjtemény és a kassai dóm áthelyezett karzata). Másik változat -anyagiak függvényében- a Bajor Építészeti Archívumban rövid kurzuson való részvétel az Augsburgtól északra fekvő Thierhauptenben (ez min. 3 napos-két szállással).

kmf.

hitelesítő:
Vukov Konstantin
Lázár Lenke

Newstyle Design
Az oldal megtekintéséhez Internet Explorer 6 ajánlott és Flash Player 7 szükséges