A világörökség ifjú kezekben országos tanár továbbképzési programban való részvételre való felhívás

Világörökség ifjú kezekben c. projekt elterjesztését szolgáló pedagógus továbbképzések programja


A világ kulturális és természeti örökségének védelméről 1972-ben elfogadott UNESCO egyezmény aláírásának 30 évfordulóján 2002. június 24-29. között Budapesten tartották az UNESCO Világörökség Bizottsága 26. ülését. Ezt követően, egy éven át magyar ügyvezető elnöke volt a Bizottságnak.
Az ülés során a Bizottság elfogadta a Budapesti Nyilatkozatot. A Nyilatkozat a Világörökségről többek között az alábbi célkitűzéseket tartalmazza:
„3.d) szorosan együttműködünk az örökség védelmében, felismerve, hogy ha az ilyen örökség sérül, akkor egyben az emberi szellem és a világ hagyatéka is sérül;
e) népszerűsítjük a Világörökséget tájékoztatási, oktatási, kutatási, képzési és köztudatformálási stratégiák révén;
f) arra törekszünk, hogy a helyi közösségek minden rétege tevékenyen részt vegyen Világörökségi helyszíneink kiválasztásában, védelmében és kezelésében.
4. d) javítjuk a Világörökség közismertségét és támogatottságát a kommunikáció segítségével.
5. 2007. évi 31. ülésünkön kiértékeljük, hogy meddig jutottunk el a fenti célok elérésében és e vállalás támogatásában.”

A NYILATKOZAT szellemében fogalmazódott meg 2004-ben Kecskeméten a kárpát medencei magyar tannyelvű építőipari szakközépiskolák X. „Építészeti örökségünk megőrzése” c. diákkonferencián résztvevők körében a gondolat, hogy a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló UNESCO egyezmény célkitűzéseit és szellemiségét az egyes helyszínek bemutatásával, szélesebb körben ismertté tegyék a fiatalok körében.

Ennek gyakorlati megvalósításaként dr. Kovács Erzsébet a Porta Speciosa Egyesület vezetőségi tagja kezdeményezésére 2007 április 5-én a miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskolában került megrendezésre a „VILÁGÖRÖKSÉG IFJÚ KEZEKBEN” címmel is megfogalmazható konferencia. A Magyar UNESCO Bizottság (MUB), a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsággal (VÖMNB), a Porta Speciosa Közhasznú Egyesület és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közreműködésével megszervezett továbbképzés az oktatás és nevelés szerepét fogalmazta meg a világörökség bemutatásában, fenntartásában. Fő eleme volt a magyar nyelvre lefordított, adaptált és a hazai világörökség-helyszínekkel kibővített „Világörökség ifjú kezekben” c kézikönyv bemutatása, használhatóságának ismertetése.

A konferenciára az Építőipari Szakközépiskolákat, a művészeti oktatással is foglalkozó közép és általános iskolákat hívtuk meg. A továbbképzésen 14 iskola, 32 fővel vett részt.

A nagysikerű konferenciát a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola igazgatója Kocsis István nyitotta meg. Kifejezte örömét, hogy az első találkozót iskolánk rendezhette meg, egyben felhívta a figyelmet, hogy térségünkben két a világörökség részét képező tájegység is található az Aggteleki és Szlovák Karszt barlangjai (közös magyar-szlovák, 1995) és a Tokaj-hegyalja történeti borvidék (2002), tehát fokozott az iskola felelőssége a fiatalokkal szemben.

A konferenciát követően a kezdeményezés folytatása érdekében az UNESCO Magyar Bizottsága a Porta Speciosa Közhasznú Egyesület megbeszélést kezdeményezett május 25-én a Kelenföldi Műszaki Szakközépiskolában. A megbeszélésen részt vett: Gresiczki Péter, a Magyar UNESCO Bizottság főtitkára, Susa Ágnes tanár, a "Fedezd fel hazádat" projekt-koordinátora, Vizi György, a Porta Speciosa Közhasznú Egyesület elnöke, valamin az iskolák képviseletében: Németh Ilona a budapesti Schulek Frigyes igh., Kovács Ferenc a kecskeméti Gáspár András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, tanára, Antal Ákos a Pogány F. Építőipari Szakközépiskola igh. Czank György a budapesti Pogány F. Építőipari Szakközépiskola gyakoktv. Szaffenauer József a pécsi Pollack M. Építőipari Szakközépiskola igh. Kukovecz Györgyné a budapesti Kelenföldi Műszaki Szakközépiskola igh. és Kovács Ferencné a miskolci Koós Károly Építőipari Szakközépiskola igh., az áprilisi továbbképzés szervezője.

A megbeszélésen a következő megállapodások születtek:
1. Az UNESCO honlapján létrehoz egy mindenki által elérhető, blog lapot ahová az eredményeit, elképzeléseit, kérdéseit, észrevételeit leírhatja, és egyben mindenki számára olvashatóvá teszi. Ez jó lehetőség, segítség egymásnak, arra hogy a kezdeményezés a tananyag bevezetése egyszerűbb, könnyebb legyen mindenkinek.
2. A további teendők is körvonalazódtak a megbeszélésen. A 2007/2008-as tanév folyamán, október-december hónapokban négy továbbképzés megrendezésére kerül sor a következő helyszíneken:
Budapesten:
a Schulek Frigyes Építőipari Szakközépiskolában és 2007. november 16
a Pogány Frigyes Építőipari Szakközépiskola, 2008. január 23
Kecskeméten:
a Gáspár András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban, 2008. február 27
Pécsett:
a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban. 2008. március 18
A résztvevők mind a négy helyszínen megkapják a tankönyveket is.
A továbbképzések bekerültek a NSZFI által támogatott 2007/2008 tanév pedagógus továbbképzések közé.
3. Koós Károly Építőipari Szakközépiskola, Miskolc november hónapban azok számára, akik az első továbbképzésen részt vettek egy az eddig elért eredményekről, a kialakított módszerekről, az elképzelésekről tart megbeszélést.

A továbbképzéseken résztvevő pedagógusok a „világörökség ifjú kezekben” c. oktatócsomag bemutatása mellett tájékoztatást kapnak a világörökség program, mint az UNESCO egyik legközismertebb programjáról. A továbbképzés áttekintést ad a pedagógusoknak az UNESCO-ról és a konkrét, gyakorlati, tantárgyi, osztályfőnöki órákba vagy délutáni foglalkozásokba beépíthető lehetőségekről. Ennek elősegítésére került kidolgozásra Kovács Ferencné által a „világörökség ifjú kezekben” c. modulfüzet, amely az osztályfőnöki órák keretében dolgozza fel a tananyagot.

 

Felhívás!
Porta Speciosa Közhasznú Egyesület (1077 Budapest, Wesselényi u. 73) felhívása:

Kulturális és épített környezetünk, műemlékeink
megismerése és megóvása érdekében középiskolai
diákoknak programot hirdetünk.

A program címe: Lakóhelyem régi és új képei kiállítás

A programban azok a középiskolák vegyenek részt,
amelyek lehetőséget látnak abban, hogy a diákjaikkal
fel tudják tárni, értékelni és dokumentálni közvetlen
környezetük épített értékeit. Célunk, hogy színes,
széleskörű gyűjteményt közösen hozzunk létre, mely
bemutatja ifjú, tehetséges nemzedékünket. A
dokumentációt kiállításra szerkesztve az idei
Építészeti Értékeink Megőrzése, XIV. Szakközépiskolai
Építészeti Diákkonferenciára hozzák magukkal, ahol a
kiállítást berendezzük.

Mellékeljük a pedagógiai programot, és bemutatunk az
interneten egy hasonló, 2004-ben készített
dokumentációt, mely megtekinthető a
http://ourworld.uw.hu/ webhelyen.


Sitkei András program koordinátor

Newstyle Design
Az oldal megtekintéséhez Internet Explorer 6 ajánlott és Flash Player 7 szükséges