Letöltés: Belépési nyilatkozat

Munkaterv 2016.

Közhasznúsági jelentés 2011

Bemutatkozás

TÁJÉKOZTATÓ A "PORTA SPECIOSA" KÖZHASZNÚ EGYESÜLETRÔL

1995-ben fogalmazódott meg az az igény, hogy a történeti építészeti örökség szakszerű fenntartásában és gondozásában közremőködô szakemberek közös együttmőködési és információs fórumot hozzanak létre. Az épület, mint hiteles dokumentum indokolja, hogy a képzéstől a kutatásig, a szakmunkásoktól a mérnökökig, az iskoláktól ipartestületeken át a hivatalokig a szerteágazó tevékenységi körök ezen szelete megtalálhassa és erôsítse közös érdekeltségét az épített kutlurális örökség rehabilitációjában. A "Porta Speciosa" középkori szép latinsággal "Ékes Kaput" jelent, Esztergomban és Pannonhalmán neveztek így kapukat. A névválasztás a nyitottságot, az átjárhatóságot és az örökség iránti tiszteletet kivánja kifejezni. Az egyesület célja - többek között - a m?emléki kutatás és kézművesség szakterületek információcseréje, szakmai koordinációjának segítése, dokumentációs központjának létrehozása. A szaktevékenységbe vágó képzés, továbbképzés ösztönzése, tartalmi körvonalazása, szervezési munkájában való részvétel, szakmai ajánlások kiadása, a képző intézmények érdekérvényesítése különböző fórumokon a nemzetközi és hazai szakmai kapcsolattartás elősegítésével, ösztönzésével, tanácskozások, továbbképzések szervezésével.
I. Az Egyesület neve:
Műemléki Kutatás és Kézművesség Hálózata, "Porta Speciosa" Közhasznú Egyesület
(logo/rövid alak: Porta Speciosa Egyesület - Assotiation Porta Speciosa - rövidítés: APS)
franciául:
Réseau des Metiers d'Artisaneau et de Recherche du Patrimoine Hongrois - Association"Porta Speciosa"
németül:
Netzwerk für Handwerk und Bauforschung im baulichen Erbe Ungarns - Vereinigung "Porta Speciosa"
angolul:
Network on skill and crafts and on research of hungarian architectural monuments - Association "Porta Speciosa"

II. Székhelye:
1077 Budapest, Wesselényi u. 73.

 

Az új alapszabályt a - 2012. júniusi Közgyűlés a ../2012. sz. határozatával elfogadta.

design:Ács László
Az Egyesületnek 2006-ban a kulturális örökség minisztere Forster Gyula emlékérmet adományozott.