FELHÍVÁS

IDÉN IS SOR KERÜL AZ EURÓPA-SZERTE NÉPSZERŰ

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI

HÉTVÉGÉRE, MELYNEK IDŐPONTJA:
2003. SZEPTEMBER 20–21.
szombat-vasárnap

A KÖZPONTI TÉMA MAGYARORSZÁGON:

ZSOLNAY - HÁZDÍSZNÉZŐ

MÁS ÉPÜLETEK CSATLAKOZÁSÁT IS SZÍVESEN VESSZÜK, 
HA AZOK – JELENTŐSÉGÜKNÉL FOGVA – MÉLTÁN SZÁMÍTHATNAK 
A HELYI VAGY SZÉLESEBB KÖRŰ LÁTOGATÓKÖZÖNSÉG ÉRDEKLŐDÉSÉRE.

AMENNYIBEN NEM ISMERI A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI CÍMŰ RENDEZVÉNYT, KÉRJÜK, OLVASSA EL BŐVEBB TÁJÉKOZTATÓNKAT
ÉS A JELENTKEZÉSI LAPOT CÍMÜNKRE KÜLDJE VISSZA.

HASZNOS, ÖRÖMTELI HÉTVÉGÉT KÍVÁNUNK!

Tájékoztató a
Kulturális Örökség Napjai 
programhoz való csatlakozáshoz 

Az Európa Tanács védnökségével idén negyvennyolc országban rendezik meg az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő örökségi napokat.

A program célja az, hogy a nagyközönség figyelmét ráirányítsuk az épületek értékeire, szépségeire, azokéra is, amelyek máskor részlegesen, időlegesen, illetve csak a társadalom egyes rétegei által látogathatók, esetleg zárva vannak. A hagyományosan szeptemberben megrendezett hétvégén országszerte sok száz ilyen épület kapuja nyílik meg a látogatók előtt.

Mindenki számára fontos, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezete kulturális értékeit, mert ez ösztönöz arra, hogy azokat fenntartsuk és megőrizzük. Ez egyben erősíti a lakóhelyhez, az országhoz való kötődést és az azonosságtudatot is.

A Kulturális Örökség Napjai ez évi időpontja:
2003. szeptember 20–21., szombat-vasárnap

A megnyitandó épületeknek nem kell feltétlenül védett műemlékeknek lenniük, korukra, funkciójukra nézve sincs semmilyen követelmény, de természetesen nagyobb számú érdeklődőt vonzanak akkor, ha sajátos esztétikai vagy jelentős történeti értékük van. 

Ezért fontosnak érezzük a kortárs építészet kiemelkedő alkotásainak megismertetését is, mivel ezek válhatnak a következő generációk számára a XX. század épített örökségévé.

A látogatás élményét fokozhatja az épületekben folyó tevékenység, valamint az ott található művészi alkotások, bútorok és eszközök, esetleg a különleges épületszerkezetek, díszes homlokzatok megismerése is. Mindezek ismertetésére érdemes az épületekben és a megtervezett útvonalon vezetést tartani, vezetőként pedig szakembereket vagy olyan önkénteseket bevonni, akik az adott helyszínt jól ismerik. Sokan vannak, akik szívesen megosztják tudásukat másokkal – például a több idővel és tapasztalattal rendelkező nyugdíjasok, de érdemes bevonni az újdonságokra szívesen vállalkozó fiatalokat is.

Egy épület látogathatóságát bárki kezdeményezheti. A vendégek fogadása önként vállalt szolgálat, a kezdeményezőknek természetesen szabad döntésére van bízva, hogy az épület mely és mekkora részét teszik bejárhatóvá.

A Kulturális Örökség Napjai rendezvény jó alkalom arra, hogy az építészeti értékek megtekintése mellett észrevegyük azok sérülékenységét, mulandóságát és a megőrzés munkájának összetettségét is. Megérthetjük így, hogy az értékőrzés nem csak egy szűkebb szakma érdeke és feladata, hanem mindenkié, s megvalósításához szükség van az egész társadalom összefogására és közreműködésére.

Fontos eleme ezért a mozgalomnak a helyi közösségek, a döntéshozók, a szakmai és a civil szervezetek bevonása. Az örökségi hétvége megszervezése és az eseményeken való részvétel mind a szervezők, mind a közönség számára jó alkalom a társadalmi önszerveződés és demokrácia gyakorlatának erősítésére, a helyi értékek közös ünneplésén keresztül a közös öröm megtapasztalására. 

Kérjük, hogy aki ezúton tudomást szerez a Kulturális Örökség Napjai rendezvényről, népszerűsítse azt, s helyi szinten (a lakosság, helyi önkormányzat, turisztikai iroda, művelődési központ, helytörténeti kör, iskola, múzeum és más szakmai és civil szervezetek bevonásával) kezdeményezze és vegyen részt a szeptember 20–21-i események megszervezésében!

Kulturális Örökség Napjai 2003. évi témája: 

ZSOLNAY HÁZDÍSZNÉZŐ


175 évvel ezelőtt született Zsolnay Vilmos (1828-1900). Gyárának termékei - homlokzatok, tetők és belső terek újszerű díszítésével – markánsan meghatározták a XIX. század végi és a XX. század eleji Kárpát-medencei építészet arculatát. Így jogosan lehetünk büszkék arra, hogy határainkon innen és túl gazdag örökséggel rendelkezünk ebből a korból is. 

Ezúton szeretnénk kérni mindazok segítségét, akiknek határon túli kapcsolatai vannak és a Zsolnay gyár termékeivel díszített épületekről tudnak, tájékoztassanak minket, illetve továbbítsák a FELHÍVÁST és a JELENTKEZÉSI LAPOT.

Természetesen minden egyéb, az éves témához közvetlenül nem kapcsolódó értékes épület megnyitását is örömmel vesszük!

A Kulturális Örökség Napjai szervezésénél az elmúlt évek gyakorlatában kialakult szokások és az Európa Tanács javaslatai:

 • Az épület látogatását ingyenesen kell lehetővé tenni. Ettől csak kivételes esetben (különösen nagy értékek veszélyeztetettsége miatti őrszolgálat biztosítása stb.) lehet eltérni.
 • Egy épület megjelölésére térítésmentesen 1 db emblémás zászlót lehet igényelni (Id. jelentkezési lap). A zászlókat a jelentkezések sorrendjében tudjuk biztosítani.
 • A bejáratnál az erre a célra térítésmentesen igényelhető plakáto(ka)t javasolt elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a nyitva tartás és a vezetések pontos időpontját. A plakáton lévő üres mezőbe bármilyen további (figyelemfelkeltő, tájékoztató) anyag beilleszthető.
 • Érdemes az épület bemutatására vezetőről gondoskodni.
 • Igen hasznos, ha a látogatók – akár a legegyszerűbb eszközökkel elkészített – írásos, esetleg rajz- vagy fotóillusztrációval ellátott információs anyagot kapnak az épületről. Lehetőség van az épülettel kapcsolatos értékesebb kiadványok árusítására is.
 • A program színesítése, a családi látogatások elősegítése, az épület jobb és örömtelibb megismertetése céljából a helyszínen érdemes egyéb eseményeket is szervezni (kiállítás, vetítés, koncert, színházi előadás stb.). 
 • A KÖN logóját (lásd a címoldalon) valamennyi nyomtatott, illetve vizuális anyagon fel kell tüntetni. (letölthető a www.koh.hu honlapról)
 • Érdemes gondolni a testvértelepülésekkel közös vagy párhuzamos programok szervezésére, sőt, a nemzetközi együttműködés lehetőségeire is felhívjuk figyelmüket. 
 • Nagy érdeklődésre tarthat számot tematikus útvonalak és/vagy a kisebb területeket vezetéssel bemutató séták szervezése (pl. a helytörténeti körök bevonásával).
 • Az egyébként is nyitva tartó épületek – pl. múzeumok – részéről kívánatos, ha a Kulturális Örökség Napjai témájához kapcsolódó, különleges programot szerveznek.
 • Célszerű a látogatható épületek listáját már három héttel az örökségi hétvége előtt, mint fontos helyi eseményt a helyi nyomtatott/elektronikus sajtóban megjelentetni.
 • A fiatalok és főleg az iskolás gyerekek érdeklődésének felkeltésére és aktív részvételére különösen nagy gondot kell fordítani.
 • Ahol megoldható, biztosítandó a mozgáskorlátozottak közlekedési lehetősége is.
 • Kívánatos az épület helyreállításának tervezésében és kivitelezésében részt vevő, vagy azt támogató szervezetek, magánszemélyek nevének feltüntetése.
 • Kérjük, hogy a látogatószám jelentést és a helyi eseményekről szóló, esetleg fénykép(ek)kel illusztrált beszámolót, valamint a KÖN-nel kapcsolatos információs anyagot 2003. október 10-ig az alábbi címre eljuttatni szíveskedjenek! 


Nemzeti koordinátor:

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága


Szervezők:
Horváth Edina és Kertész Margit 
1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
Tel: 06-1-224-55-79, 06-1-224-55-86 Fax: 06-1-224-55-81
E-mail: omvh17nko@mail.datanet.hu Honlap: www.KOH.hu 

Newstyle Design
Az oldal megtekintéséhez Internet Explorer 6 ajánlott és Flash Player 7 szükséges