A "Műemléki Kutatás és Kézművesség Hálózata -Porta Speciosa" közhasznú Egyesület pályázatot í r ki
építőipari szakközépiskolások, szakképzési intézmények növendékei, felsőfokú építészeti, művészettörténeti, iparművészeti vagy restaurátori tanulmányokat folytató hallgatók részére

ablaK - Kép

címmel

A pályaműben az egyéni vagy 2-3 fős csoportos pályázó a környezetében található vagy más helyen általa megkedvelt, az építészeti örökség részét képező, hagyományos faablak szerkezet (tok és szárny, vasalatok) alapos, saját kezű -tudomásával máshol még fel nem dolgozott- felmérését kell dokumentálni rajzi formában fénykép kiegészítéssel.

Pályázati kategóriák:

A pályázatokat az alábbi kategóriák kiválasztásával és megjelölésével kérjük benyújtani
A ) Építőipari szakmunkásképzők növendékei
B ) Építőipari szakközépiskolák tanulói
C ) Egyetemi, főiskolai szakirányú hallgatók (hallgatói státuszban levők)

Benyújtandó:
•  pályázati fedlap: kategória megjelölése (A, B, C), a kapu helye (címe), a pályázó neve, címe, tanintézete, felkészítő ill. témavezető tanár neve (mellékelt minta alapján)
•  külső és belső nézetrajz (ajánlott lépték 1:10, nagy méret esetén 1:20)
•  függőleges és vízszintes metszet (ajánlott lépték 1:10, nagy méret esetén 1:20)
•  részletrajzok (tetszés szerint, ajánlott lépték 1:1 vagy 1:2)
•  néhány jellemző nézetű fotó, műszaki leírás, szöveges megjegyzések(helyszíni sajátságok)

A lapok lehetőleg ne lépjék túl az A/3 méretet, közlési szempontból kedvező az A/4 lapokra bontás.

Minden egyes lapon szerepeljen a felmért ablak épületének címe!

A pályázatokat az Egyesület tagjaiból és egyetem, szakiskola, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által kiküldött szakértő zsűri bírálja el kategóriák szerint. Legfontosabb bírálati szempont a felmérés pontossága a jellemző méretek tekintetében, a felsőfokú tanintézménybe járó pályázóktól a részletekbe menő pontosság és alakhű ábrázolás, pontos műleírás követelmény.

A zsűri javaslata alapján az Egyesület a legjobb pályaműveket kategóriánként 3-3 (nem pénzbeli) díjban részes í ti. A Bírálók jutalmazásra is tehetnek javaslatot.

A benyújtott pályaművek archiválásra kerülnek. A díjazott 9 felmérés és a jutalmazott, és díjazásban nem részesült, legérdekesebb munkákat a szerző nevének feltűntetésével az Egyesület kiadványban kívánja megjelentetni a 2006. év folyamán.

A pályázat benyújtási határideje (postai feladási bélyegző):
2006. március 31.

(E határidő után feladott pályázatok nem kerülnek elbírálásra)

Beküldés c í me:
Porta Speciosa Egyesület, 1119 Budapest, Fehérvári u. 159.

Az elbírálás egy hónapon belül megtörténik, az eredményről a pályázókat az Egyesület írásban értesíti.

Dokumentum és Fedlap letöltése

Newstyle Design
Az oldal megtekintéséhez Internet Explorer 6 ajánlott és Flash Player 7 szükséges