A „Műemléki Kutatás és Kézművesség Hálózata - Porta Speciosa” közhasznú Egyesület pályázatot ír ki
hazai és határon túli magyar
építőipari szakközépiskolások, szakképzési intézmények növendékei, felsőfokú építészeti, művészettörténeti, iparművészeti vagy restaurátori tanulmányokat folytató hallgatók részére
- különös tekintettel a Zsolnay évfordulóra -

„Kerámiamánia”

címmel


A pályaműben az egyéni vagy 2-3 fős csoportos pályázó a környezetében található vagy más helyen általa megkedvelt, az építészeti örökség részét képező épületeken megjelenő KERÁMIA anyagú (égetett agyag, tégla, klinker, keramit, cserép, kerámia, majolika, pirogránit) homlokzati díszítések, épülettartozék díszítmények, alapos, saját kezű (a pályázó tudomásával máshol még fel nem dolgozott) felmérését kell dokumentálni hagyományos vagy számítógépen feldolgozott rajzi formában fénykép kiegészítéssel.
Pályázati kategóriák:
A pályázatokat az alábbi kategóriák kiválasztásával és megjelölésével kérjük benyújtani

A) Építőipari szakmunkásképzők növendékei
B) Építőipari szakközépiskolák tanulói
C) Egyetemi, főiskolai szakirányú hallgatók (hallgatói státuszban levők)

A felmérés keretében el kell készíteni (a szabványokban előírt műszaki tartalommal -ábrázolás, kótázás):

  • 1:500 léptékű helyszínrajzot, amelyen a felmért részlet alaprajzilag bejelölhető
  • 1:200 méretarányú homlokzatot, amelyen a felmért részlet bejelölhető
  • a megértéshez szükséges méretarányú (1:50, 1:20, 1: 10, 1:5 vagy 1:2 ) és számú

= nézetrajzot
= szerkezeti metszetet
= részletet

  • a térbeli díszítmények (pl.: kémény- és szellőzőfejek, díszkút, stb.) ábrázolása axonometriában is célszerű
  • néhány jellemző nézetű fotó (minimum 10x15 cm-s méretben)
  • rövid - max. 2-3 A/4 oldal leírás - az épület és természetszerűleg a felmért díszítmény létrejöttének körülményeiről (tervező, kivitelező, az építés éve, az eredeti funkció, illetve a további átépítések).


A közzététel szerkesztési szempontjai miatt a lapok ne lépjék túl az A/3 méretet, kedvező az A/4 lapokra bontás.

A pályázat titkos!

A pályázathoz mellékelni kell lezárt borítékban a pályázati fedlapot, amely tartalmazza: a kategória megjelölését (A, B, C), a felmért díszítményt tartalmazó épület vagy építmény helyét (címe), pályázó(k) nevét, pályázócsoport esetén a csoportvezető megjelölését, elérhetőségi címét és telefonszámot, valamint a segítő tanár nevét és az oktatási intézmény nevét címét.

A pályázatot az Egyesület alábbi címére kell megküldeni a határidő napjának 24 órájáig postára adva.

Az Egyesület címe: Porta Speciosa Közhasznú Egyesület
1251 Bp. Pf.60.


Feladóként a jeligét kell feltüntetni, a feladó címeként a pályázó tanintézetének címét. 
A pályázati lapokon csak a jeligét szabad feltüntetni, bármilyen megkülönböztető jel, vagy utalás a pályázatból való kizárással jár. Az adatokat tartalmazó lezárt borítékra is rá kell írni a jeligét.

A pályázattal kapcsolatos információt 2004 január 31 –ig Kovács Ferenc építészmérnök, vezető szaktanácsadó, egyesületi tag ad a 06 (20) 943-0992 telefonszámon, vagy Bodor János építészmérnök, Az Építés Fejlődéséért Alapítvány titkára, vezetőségi tag ad a 06 (1) 269-6685 telefonszámon délelőttönként vagy a 06 (20) 9291-200 telefonszámon.

A pályázat benyújtási határideje (postai feladási bélyegző):

2004. március 31.

(E határidő után feladott pályázatok nem kerülnek elbírálásra)

A pályázat bírálatát a megjelölt három kategóriában az Egyesület tagjaiból, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, az Építész Kamara által kiküldött szakértőiből álló zsűri bírálja el, kategóriák szerint. A bíráló bizottság előnyben részesíti azokat a pályamunkákat, melyek egyes pályázati lapjai a kifogástalan műszaki és ábrázolási tartalom mellett grafikailag is jól megkomponáltak és így átdolgozás nélkül közvetlenül kiállítási célra alkalmasak. 

Eredményhirdetés: a 2004. évi Építők Napjához kapcsolódóan külön értesítés szerint.

A benyújtott pályaművek a szerzőiség tiszteletben tartásával az Egyesület felhasználási jogával archiválásra kerülnek. A díjazott 9 felmérés és a díjazásban nem részesült, legérdekesebb munkákat a szerző nevének feltűntetésével az Egyesület kiadványban kívánja megjelentetni a 2004-ben. A kiadványt minden pályázó megkapja. 
Az Egyesület díjazásaként értékes könyvjutalmakat valamint a szponzorok által felajánlott díjakat osztja ki a pályázók által elért helyezésnek megfelelő arányban. 

„KERÁMIAMÁNIA”
A „Műemléki Kutatás és Kézművesség Hálózata-Porta Speciosa” közhasznú Egyesület pályázata 
szakképzési intézmények növendékei, építőipari szakközépiskolások, felsőfokú építészeti, művészettörténeti, iparművészeti vagy restaurátori tanulmányokat folytató hallgatók részére

PÁLYÁZATI FEDLAP
PÁLYÁZATI KATEGÓRIA MEGJELÖLÉSE: 
A) Építőipari szakmunkásképzők növendékei 
B) Építőipari szakközépiskolák tanulói
C) Egyetemi, főiskolai szakirányú hallgatók (hallgatói státuszban levők) 

A KERÁMIADÍSZÍTÉST HORDOZÓ ÉPÜLET, ÉPÍTMÉNY HELYE/CÍME:
település neve: ……………………………………………………………………………
utca, házszám (hrsz.): ……………………………………………………………………………
épületrész:

1. A PÁLYÁZÓ NEVE:
kiscsoportos pályázás esetén a csoportvezető neve:
szerzőtársak:

2. A PÁLYÁZÓ CÍME:
kiscsoportos pályázás esetén a csoportvezető címe:

3. TANINTÉZETE, CÍME:

4. FELKÉSZÍTŐ/TÉMAVEZETŐ TANÁR NEVE ÉS AZ ISKOLA CÍME, ha nem azonos a pályázó tanintézetével:

A pályázatot a megadott határideig postára kell adni, érvényes beküldési időpontnak a postabélyegző dátuma fogadható el. A csomagolásért a pályázó felel, kérjük gondosan csomagolni!
Határidő: 2004. március 31.
Beküldési cím: Porta Speciosa Közhasznú Egyesület 1251 Bp. Pf. 60.
A borítékon szerepeljen: „Kerémiamánia-pályázat” és a választott kategória (A, B vagy C)

Newstyle Design
Az oldal megtekintéséhez Internet Explorer 6 ajánlott és Flash Player 7 szükséges