A „Műemléki Kutatás és Kézművesség Hálózata - Porta Speciosa” közhasznú Egyesület pályázatot ír ki

építőipari szakközépiskolások, szakképző (szakmunkásképző) intézmények tanulói, felsőfokú építészeti, művészettörténeti, iparművészeti vagy restaurátori tanulmányokat folytató hallgatók részére

"FEJÜNK FELETT A FEDÉLSZÉK"
címmel

A pályaműben az egyéni vagy 2-3 fős csoportos pályázó a környezetében található vagy más helyen általa megkedvelt, az építészeti örökség részét képező LEGALÁBB 100 évvel ezelőtt készült fedélszék (pl. két főállás és a közbenső rész, torony, vagy egyéb jellemzően érdekes rész) felmérési tervét.

Pályázati kategóriák:
A pályázatokat az alábbi kategóriák kiválasztásával és megjelölésével kérjük benyújtani

A) Építőipari szakképző (szakmunkásképző) iskolák tanulói
B) Építőipari szakközépiskolák tanulói
C) Egyetemi, főiskolai szakirányú hallgatók (hallgatói státuszban levők)

A felmérés keretében el kell készíteni:

a megértéshez szükséges számú alaprajzot a fedélszék különböző szerkezeti szintjeiről (kötőgerendázat, szelemenek szintje), valamint legalább egy keresztmetszetet és egy hosszmetszetet 1:50 léptékben, a szabványokban előírt műszaki tartalommal (ábrázolás, kótázás, faméretek, héjazat) részletrajzok (tetszés szerint, ajánlott lépték 1:5, 1:2), néhány jellemző nézetű fotó 

- elkészítendő továbbá a fedélszék rész valamennyi jellemző csomópontja az alkalmazott fakötések nevével a faméretek valamint a fa anyagának megnevezésével. Az érdekesebb csomópontok ábrázolása axonometriában is célszerű.

- rövid - max. 2-3 A/4 oldal leírás - az épület és a természetszerűleg a fedélszék létrejöttének körülményeiről (tervező, kivitelező, az építés éve, az eredeti funkció, illetve a további átépítések).

A pályázat titkos!

A pályázathoz mellékelni kell lezárt borítékban a A pályázati fedlapot, amely tartalmazza: a kategória megjelölését (A, B, C), a fedélszék helyét (címe), pályázó(k) nevét, pályázócsoport esetén a csoportvezető megjelölését, elérhetőségi címét és telefonszámot, valamint a segítő tanár nevét és az oktatási intézmény nevét címét.
A pályázatot az Egyesület alábbi címére kell megküldeni a határidő napjának 24 órájáig postára adva.


Az Egyesület címe: Porta Speciosa Közhasznú Egyesület
1251 Bp. Pf.60.


Feladóként a jeligét kell feltüntetni, a feladó címeként a pályázó tanintézetének címét. 
A pályázati lapokon csak a jeligét szabad feltüntetni, bármilyen megkülönböztető jel, vagy utalás a pályázatból való kizárással jár. Az adatokat tartalmazó lezárt borítékra is rá kell írni a jeligét.

A pályázattal kapcsolatos információt 2002 december 31 -ig Bodor János építészmérnök, Az Építés Fejlődéséért Alapítvány titkára, vezetőségi tag ad a 06/1/2696685 telefonszámon délelőttönként.

A pályázat beadási határideje (postai feladási bélyegző): 2003. Március 31. 24 óra
(E határidő után feladott pályázatok nem kerülnek elbírálásra)

A pályázat bírálatát a megjelölt három kategóriában az Egyesület tagjaiból, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Építész Kamara által kiküldött szakértőiből álló zsűri bírálja el, kategóriák szerint. A bíráló bizottság előnyben részesíti azokat a pályamunkákat, melyek egyes pályázati lapjai a kifogástalan műszaki és ábrázolási tartalom mellett grafikailag is jól megkomponáltak és így átdolgozás nélkül közvetlenül kiállítási célra alkalmasak. 

Eredményhirdetés: a 2003 évi Építők Napjához kapcsolódóan külön értesítés szerint.

A benyújtott pályaművek a szerzőiség tiszteletben tartásával az Egyesület felhasználási jogával archiválásra kerülnek. A díjazott 9 felmérés és a díjazásban nem részesült, legérdekesebb munkákat a szerző nevének feltűntetésével az Egyesület kiadványban kívánja megjelentetni a 2003. esztendő folyamán. A kiadványt minden pályázó megkapja. A közzététel szerkesztési szempontjai miatt a lapok ne lépjék túl az A/3 méretet, kedvező az A/4 lapokra bontás.
Az Egyesület díjazásaként értékes könyvjutalmakat valamint a szponzorok által felajánlott díjakat osztja ki a pályázók által elért helyezésnek megfelelő arányban.

Newstyle Design
Az oldal megtekintéséhez Internet Explorer 6 ajánlott és Flash Player 7 szükséges