Műemlékvédelmi szakképzésnek az OKJ ban szereplő szakképesítések tartalmi ismertetése, a szakterület helyzete

Magyarországon egy 1994 es felmérés szerint az épített lakásállomány több mint 35 %-a 1944 előtt létesült. A tulajdoni szerkezetet vizsgálva a korábbi tanácsi bérlakások tömeges privatizációjával alapvető változások történtek a rendszerváltást követően. Ezt jól mutatja az alábbi táblázat

Lakásállomány tulajdoni megoszlása 1985-1993
Állami 23 % 8 %
Szövetkezeti 14 % 16 %
Magán 63 % 76 %

A magán tulajdonban lévő lakások aránya az elmúlt években tovább nőtt így jelenleg már 85 % körül van. 

Az 1944 előtt épült lakóépületek háború utáni ujjá építést követő karbantartása, átfogó szervezett felújítása mindez idáig elmaradt. Szomorú érdekességként említhető, hogy gyakran elhangzik, hogy a háborús filmek készítői szívesen jönnek Budapestre, mert díszletek nélkül is itt még "eredeti" helyszínek találhatók a forgatáshoz. Az időnkénti elsősorban a fővárosi főutakat érintő sortatarozások is alapvetően csak a homlokzatokra korlátozódtak és nem érintették a belső szerkezeteket (pl. gépészet). Az elmaradt felújítások pótlása, a város épített örökségének teljes értékű bemutatása egyre sürgetőbb igényként jelentkezik, min az itt élők és használók mind az idegenforgalmi lehetőségek szempontjából. E remélhetőleg közeli jövőben jelentkező feladat természetesen szükségessé teszi a hagyományos kézműves szakképzettségek szakmák újbóli beindítását, és újakkal történő kiegészítését. Ez a munka a 90-es évek elején elkezdődött, ennek eredményeként az Országos Képzési Jegyzékben megjelent a Műemléki díszítő, Műemléki helyreállító restaurátor és a Műemléki fenntartó technikus szakképesítések. 

Az 1993 január 1-én meglévő lakások csoportosítása a függőleges teherhordó szerkezet és az építés éve szerint
Építés éve FALSZERKEZET Összesen %-os megoszlás Összegzett megoszlás %
Fa Vályog Terméskő, tégla, kézif fal elem VB. Váz szerk. blokk öntött panel egyéb 
-1899 407 255,445 131,477 901 - 594 388,825 9,87 9,87
1900-1919 417 179,065 111,650 692 - 418 292,242 7,42 17,29
1920-1949 564 330,596 257,261 4,538 - 523 593,482 15,07 32,36
Összesen db. 1388 765106 50388 6131 - 1535 1274549 32,36 32,36
Lakóépületek száma az építés ideje és a településtípus szerint (db. Épület)
településtípus %-os megoszlás
Építés ideje Budapest Más városok Községek Összesen megoszlás Halmozott
-1899 10.773 85.629 117.850 214.252 8,75 8,75
1900-1919 17.508 70.310 121.960 209.778 8,57 17,32
1920-1944 54.373 134.412 243.545 432.330 17,67 35
Összes 82654 239051 483355 856360 35 

Műemléki díszítő szakképesítés
A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a 9/2002.(IV.5.) NKÖM miniszteri rendelet tartalmazza
Az OM által jóváhagyott központi program jóváhagyási száma:
ISCED 3.3.

A szakképesítés köre: A (több munkakör betöltésére jogosító, elsősorban a közoktatás keretében megszerezhető szakképesítés), Szakterület: Műszaki, Szakmacsoport: Építészet (építészet, építőipar, építőanyag-ipar, közlekedésépítő).

Szintje és azonosító száma Megnevezése Jogszabály Előképzettség iskolaiszakmai Évfolyam számaMunkaerőpiaci képzéseknél max. óraszám Szakmin.
34 1852 0234 1852 02 Műemléki díszítőMűemléki díszítő 27/2001.(VII.27.) OM2/2000.(I.31.) OM a*, sza* sz 11 NköMNKöM
33 1852 01 Műemléki díszítő 16/1999. (IV. 2.) OM a* 1 NKÖM
33 1852 01 Műemléki díszítő 22/1997.(XII. 30.) MüM a* 3 KTM
33 1852 01 Műemléki díszítő 12/1996. (XII. 29.) MüM a* 3 KTM
5227639147003 Műemléki díszítő 3/1995. (V. 4.) MüM a 3 KTM
5227639147003 Műemléki diszitő 7/1993. (XII. 30.) MüM a 3 KTM

Műemléki díszítő szakképesítés munkaterülete
A) A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás
FEOR száma megnevezése OKJ azonosító OKJ megnevezése
3729 egyéb művészeti foglalkozások műemléki díszítő
B) A szakképesítéssel betölthető további rokon munkakörök, foglalkozások
FEOR száma megnevezése OKJ azonosító OKJ megnevezése
3729 egyéb művészeti foglalkozások kőszobrász, műbútorasztalos és restaurátor
C) Tevékenység, a munkaterület jellemzése
Feladatát "rekonstrukciós és helyreállítási feladatokban" szakmai önállósággal, eredeti műérték esetén restaurátori helyreállításakor irányítás, illetve ellenőrzés mellett látja el. A díszítő festő, aranyozó, műmárvány, stukkó, terazzo, valamint ornamentális mozaik, szekkó, sgraffito, beépített faszerkezet, asztalos jellegű szerkezetek, burkolatok, borítások, fém és fémlemez, díszműbádogos munkák felújítási és rekonstruálási munkák során feladata:
- vizsgálati szemrevételezési módszerek előkészítése, végrehajtása,
- az ideiglenes állagmegóvás elvégzése,
- feltárási, tisztítási, mintavételi, állapotrögzítési munkáinak elvégzése, a rekonstrukciós feladatok rajzi, fényképes (video-, digitális felvételes) előkészítése,
- a műemléki tevékenységnél szükséges vizsgálatok, a szakterületek jellemző konzerváló, restauráló kiegészítő, rekonstruáló technológiáinak alkalmazása,
- a helyreállítás végrehajtása, továbbá annak részletes és folyamatos dokumentálása.
Megjegyzés:
A modulok meghatározása esetén, a szakterület megfelelő tantárgyi moduljaiból való vizsgával a szakképesítésért felelős miniszter felügyelete alá tartozó egyéb szakképesítések is megszerezhetők, iskolán kívüli oktatásban is, és a megfelelő munkakörök betölthetők.

A műemléki díszítő szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakképzésben való részvétel feltételei:
Szakmai előképzettség
Szakmai előképzettségnek
- szobafestő-mázoló és tapétázó (OKJ azonosító száma 31 5216 17),
- kőfaragó (OKJ azonosító száma 31 5216 13)
- épületszobrász (OKJ azonosító száma 31 5216 08)
- kőműves (OKJ azonosító száma 31 5216 14)
- műbútorasztalos és restaurátor (OKJ azonosító száma 51 5262 01)
- burkoló (OKJ azonosító száma 31 5216 03)
- épületburkoló (OKJ azonosító száma 31 5216 06)
- bádogos és épületbádogos (OKJ azonosító száma 30 5216 06)
szakképesítés fogadható el.

A képzés célja
Műemléki védelem alatt álló műemlék vagy műemlék jellegű épületek helyreállításánál közreműködő, a speciális régi és új díszítő hagyományos technológiákat ismerő és alkalmazó, igényes szakemberek képzése, a régi szakmák, fogások, elfelejtett anyagok, szerszámok, műveletek életre keltése tudatos képzés keretében.

A vizsgára bocsátás feltételei
Vizsgára az jelentkezhet, aki elméleti és gyakorlati szakképzésben részt vett, és e rendelet szerinti követelményeket teljesítette. A szakmai vizsgát a "szakmai vizsgáztatás általános 
A szakmai vizsga részei
A szakmai vizsga
Gyakorlati 
Írásbeli és
Szóbeli vizsgarészekből áll 
A vizsgarészek tantárgyai és időtartama
A) Gyakorlati vizsga
Tárgy: Szakmai gyakorlat.
Témakörök: kijelölt vizsgafeladat elkészítése, melynek önálló kiemelt technológiai részét dolgozza ki a jelölt a vizsgabizottság előtt a III. 3. pontban közzétett követelmények szerint.
A tételeket a képző intézmény állítja össze, és a vizsgaelnök hagyja jóvá.
A feladattal összefüggő munkavédelmi és szakmai követelményekről a vizsgázót a munka megkezdése előtt tájékoztatni kell. A gyakorlati vizsga lebonyolítására a szakmai vizsgát szervező intézmény a munkavédelmi előírások betartása mellett programot készít, és azt a vizsgadokumentumok között tartja nyilván.

B) Írásbeli vizsga
Tárgy: Szakmai ismeretek, rajzi feladat.
Témakörök: a különböző tantárgyak keretében tanult ismeretek, műemlékvédelmi és stílusismeret, előkészítő tevékenységek, állag- és értékvédelem, alapműveletek, technológiai folyamatok, minőség-ellenőrzés, minősítés, baleset-elhárítás, egészség- és környezetvédelem, valamint rajzi feladatok, mintalap készítés és dokumentálási feladatok a III. 2. pontban közzétett követelmények szerint.
A tételeket a szakképesítésért felelős miniszter küldi meg a szakmai vizsgát megszervező intézménynek.

C) Szóbeli vizsga
Tárgyak: Szakmai ismeretek, technológiai és anyagismeret, baleset- és környezetvédelem.
Témakörök: a jelölt általános műemléki ismeretekből, a technológiához kapcsolódó műveletekből, a technológiai folyamatokból és minőség-ellenőrzésből és a tevékenységre jellemző munkavédelem ismeretekről ad számot a III. 2. pontban közzétett követelmények szerint. A szóbeli vizsgán a vizsgatárgyak által meghatározott ismeretek szintetizálására kell törekedni. A szóbeli vizsga keretében, amennyiben a vizsgabizottság indokoltnak tartja, számon kérheti az írásbeli vizsga feladatmegoldását.
A tételeket a szakképesítésért felelős miniszter adja ki a szakmai vizsgát szervező intézménynek.

Műemléki fenntartó technikus
A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a 9/2002.(IV.5.) NKÖM miniszteri rendelet tartalmazza
Az OM által jóváhagyott központi program jóváhagyási száma: 
ISCED 5.3.

A szakképesítés köre: A (több munkakör betöltésére jogosító, elsősorban a közoktatás keretében megszerezhető szakképesítés), Szakterület: Műszaki, Szakmacsoport: Építészet (építészet, építőipar, építőanyag-ipar, közlekedésépítő).


Szintje és azonosító száma Megnevezése Jogszabály Előképzettség iskolaiszakmai Évfolyam számaMunkaerőpiaci képzéseknél max. óraszám Szakmin.
53 1852 0153 1852 01 Műemléki fenntartó technikusMűemléki fenntartó technikus 27/2001.(VII.27.) OM2/2000.(I.31.) OM é,sz.ik, sz, i 11 NKÖMNKÖM
53 1852 01 Műemléki fenntartó technikus 16/1999. (IV. 2.) OM k, i 3 NKÖM
53 1852 01 Műemléki fenntartó technikus 22/1997.(XII. 30.) MüM k, i 3 KTM
53 1852 01 Műemléki fenntartó technikus 12/1996. (XII. 29.) MüM k, i 3 KTM
5253126167014 Műemléki fenntartó technikus 3/1995. (V. 4.) MüM k 3 KTM
5253126167014 Műemléki fenntartó technikus 7/1993. (XII. 30.) MüM k 3 KTM


Műemléki fenntartó technikus szakképesítés munkaterülete
A képzés célja
A képzés célja olyan szakemberek felkészítése, akik a képzés során elsajátítják a védelem alatt álló műemlékek vagy az örökség részét képező egyéb épületek, építmények, épületcsoportok, települések vagy településközpontok felújításához, konzerválásához szükséges ismereteket, és műemlékvédelmi szakember irányítása mellett felhasználják a történeti, régészeti kutatások, feltárások eredményeit és a vizsgálatokra épülő felújítási dokumentációt.
A) A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma megnevezése OKJ azonosító OKJ megnevezése
3729 egyéb művészeti foglalkozások műemléki fenntartó technikus
B) Tevékenység: a munkaterület jellemzése:
- a kutatás, feltárás, állapotrögzítés,
- közreműködés a helyreállítás megtervezésében,
- a helyreállítás irányítása, munkaterületek biztosítása,
- műszaki ellenőrzés,
- gazdasági adminisztráció,
- szakmai dokumentumok készítése.


Műemléki fenntartó technikus szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakképzésben való részvétel feltételei: érettségi és szakmai előképzettség.
Szakmai előképzettségnek magasépítő technikus (OKJ azonosító száma 52 5801 01) szakképesítés fogadható el.

A vizsgára bocsátás feltételei
Vizsgára az jelentkezhet, aki iskolarendszerű elméleti és gyakorlati szakképzésben részt vett, és a tantervi követelményeket teljesítette, szakdolgozatát elkészítette. 

A szakmai vizsga részei
A szakmai vizsga
Gyakorlati vizsga
Írásbeli vizsga és
Szóbeli vizsgarészekből áll
Szakdolgozat
Az egyes vizsgarészek tantárgyai és időtartama 
A) Gyakorlati vizsga
Tárgy: Szakmai gyakorlat.
Témakörök: komplex feladat a III. 3. pontban közzétett követelmények szerint.
A tételek A. része elméletigényesebb és bonyolultabb gyakorlati feladat, B. része manuális igényű és egyszerűbb gyakorlati feladat végrehajtása.
Időtartam: 300 perc.
A tételeket a képző intézmény állítja össze, és a vizsgaelnök hagyja jóvá.
A feladattal összefüggő munkavédelmi és szakmai követelményekről a vizsgázót a munka megkezdése előtt tájékoztatni kell.
A gyakorlati vizsga lebonyolítására a vizsgáztató intézmény a munkavédelmi előírások betartása mellett programot készít, és azt a vizsgadokumentumok között tartja nyilván.
B) Írásbeli vizsga
Tárgy: Szakmai ismeretek.
Témakörök: a különböző tantárgyak keretében megismert épületdiagnosztikai, műemlék-felújítási, -fenntartási és -konzerválási, anyagszükséglet-számítási és szervezési ismeretek keretében feldolgozott témakörök alapján összeállított szakmai, számítási, rajzi és technológiai részfeladatok a III. 2. pontban közzétett követelmények szerint.
Időtartam: 240 perc.
A tételeket a szakképesítésért felelős miniszter küldi meg a vizsgát szervező intézménynek.
C) Szóbeli vizsga
Tárgyak: Műemlékvédelem, technológiai ismeretek, baleset- és környezetvédelem.
Témakörök: műemlékvédelmi alapismeretek, felújítás, fenntartás és konzerválás, jogi és szakigazgatási ismeretek, munka- és egészségvédelem, környezetvédelem, jogi és igazgatási ismeretek, minőség-ellenőrzés a III. 2. pontban meghatározott követelmények szerint. A szóbeli vizsgán a vizsgatárgyak által meghatározott ismeretek szintetizálására kell törekedni. A szóbeli vizsga része a szakdolgozat megvédése. A szóbeli vizsgán - amennyiben a vizsgabizottság szükségesnek tartja - számon kérheti az írásbeli vizsga feladatmegoldását.
A tételeket a szakképesítésért felelős miniszter adja ki a vizsgát szervező intézménynek.

D) Szakdolgozat
A szakterület egy problémájának elemzése 20-30 oldal terjedelemben (amelybe a rajzi mellékletek is beleszámítanak). A szakdolgozat a jelölt által választott és a képző intézmény által jóváhagyott téma feldolgozását tartalmazza.


Műemléki helyreállító, restaurátor

A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a 9/2002.(IV.5.) NKÖM miniszteri rendelet tartalmazza
Az OM által jóváhagyott központi program jóváhagyási száma:
ISCED 3.3.

A szakképesítés köre: C (az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében megszerezhető, 
Általában egy munkakör betöltésére jogosító szakképesítés), Szakterület: Humán, Szakmacsoport: Egészségügy.


Szintje és azonosító száma Megnevezése Jogszabály Előképzettség iskolaiszakmai Évfolyam számaMunkaerőpiaci képzéseknél max. óraszám Szakmin.
34 1852 0234 1852 02 Műemléki helyreállító restaurátorMűemléki helyreállító restaurátor 27/2001.(VII.27.) OM2/2000.(I.31.) OM A* sza*sz 11 NKÖMNKÖM
34 1852 02 Műemléki helyreállító restaurátor 16/1999. (IV. 2.) OM a*sz 1 NKÖM
34 1852 02 Műemléki helyreállító 22/1997.(XII. 30.) MüM a 3 KTM-MKM
34 1852 02 Műemléki helyreállító 12/1996. (XII. 29.) MüM a 3 KTM-MKM
5227639147004 Műemléki helyreállító restaurátor 3/1995. (V. 4.) MüM a 3 KTM-MKM
5227639147004 Műemléki helyreállító restaurátor 7/1993. (XII. 30.) MüM a 3 KTM-MKM


Műemléki helyreállító restaurátor szakképesítés munkaterülete
A képzés célja
A képzés célja olyan szakemberek felkészítése, akik elsajátítják a műemlékvédelemben alkalmazott szerkezetek megőrzésével és helyreállításával kapcsolatos speciális ismereteket, és ellátják a speciális feladatokat.
A) A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma megnevezése OKJ azonosító OKJ megnevezése
3729 egyéb művészeti foglalkozások műemléki helyreállító restaurátor
B) A munkaterület jellemzése
A kutató-, feltáró munka segítése, szemrevételezéses módszerekkel a károk felmérése, közreműködés a mintavételben, állagvédelmi, javító és helyreállító munkák elvégzése, hagyományos technológiák ismerete, alkalmazása.
A műemléki védelem alatt álló
- épületek, építmények kőből, téglából, vályogból stb. épített, falazott, öntött épületszerkezetek (falak, födémek, lépcsők, korlátok, mellvédek, párkányok, burkolatok stb.) kutató-, feltáró munkára épülő dokumentáció alapján való tisztítása, konzerválása; védőréteggel való ellátása; kiegészítése vagy megerősítése, pótlása, cseréje, helyreállítása, állékonyságának biztosítása;
- faszerkezetek (tetőszékek, lépcsők, nyílászárók, falburkolatok, egyéb beépített faszerkezetek) helyreállítása, pótlása, kiegészítése, cseréje, megóvása, konzerválása, kártevők és egyéb károk elleni védelmet biztosító kezelése (felületmegóvási, -merítési, -impregnálási eljárásokkal), az anyag és szerkezet konzerválása, állékonyságának biztosítása;
- kőből készült építészeti szerkezetek, tagozatok, kőszobrászati munkák és kőfelületek hagyományos megmunkálása, mintavétel, formakészítési technikák alkalmazása, mintázással való kiegészítés megtervezése és elkészítése, tisztítások, felületkezelések és konzerválások, kőpótlások elvégzése;
- fémből készült épületszerkezetek, szerkezeti elemek kutató-, feltáró munkára épülő dokumentáció alapján való tisztítása, konzerválása; védőréteggel való ellátása; kiegészítése vagy megerősítése, pótlása, cseréje, helyreállítása.


Műemléki helyreállító restaurátor szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakképzésben való részvétel feltételei: szakmai előképzettség.
Szakmai előképzettségnek
- kőműves (OKJ azonosító száma 31 5216 14)
- ács-állványozó (OKJ azonosító száma 33 5216 01)
- kőfaragó (OKJ azonosító száma 31 5216 13)
- díszműkovács (OKJ azonosító száma 52 1812 06)
szakképesítés fogadható el.

A vizsgára bocsátás feltételei
Vizsgára az jelentkezhet, aki elméleti és gyakorlati szakképzésben részt vett, és e rendelet szerinti követelményeket teljesítette. A szakmai vizsgát a "szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről" szóló rendelet előírásai szerint kell megszervezni.
A szakmai vizsga részei
A szakmai vizsga
Gyakorlati vizsga
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsgarészekből áll.
A) Gyakorlati vizsga
Tárgy: Kijelölt vizsgafeladat elvégzése.
Tematika: a követelményrendszerben megfogalmazott feladatok közül tételhúzással nyert feladat megoldása.
Időtartam: 1 nap.
A tételeket a képző intézmény állítja össze, és a vizsgaelnök hagyja jóvá (egy feladatrész kötelezően javítási, helyreállítási munkákat tartalmazzon).
A feladattal összefüggő munkavédelmi és szakmai követelményekről a vizsgázót a munka megkezdése előtt tájékoztatni kell. A gyakorlati vizsga lebonyolítására a szakmai vizsgát szervező intézmény a munkavédelmi előírások betartása mellett programot készít, és azt a vizsgadokumentumok között tartja nyilván.
B) Írásbeli vizsga
Tárgy: Szakmai ismeretek, anyagismeret, rajzi feladat, művészet/építészet-történeti ismeretek.
Tematika: állag- és értékvédelem, fenntartási, felújítási alapműveletek, technológiai folyamatok, kiegészítő műveletek, minőségellenőrzés-minősítés, baleset-elhárítás, egészség- és környezetvédelem témakörök alapján szakmai számítási, rajzi és technológiai részfeladatok a III. 2. pontban közzétett követelmények szerint.
Időtartam: 240 perc.
A tételeket a szakképesítésért felelős miniszter küldi meg a szakmai vizsgát szervező intézménynek.
C) Szóbeli vizsga
Tárgy: Szakmai ismeretek, anyagismeret, munka- és környezetvédelem.
Tematika: technológia, műemlékvédelmi helyreállítási ismeretek, minőség-ellenőrzés, munkavédelem a III. 2. pontban közzétett követelmények szerint. A szóbeli vizsgán a vizsgatárgyak által meghatározott ismeretek szintetizálására kell törekedni. A szóbeli vizsgán - amennyiben a vizsgabizottság indokoltnak tartja - számon kérheti az írásbeli vizsga feladatmegoldását.
A tételeket a szakképesítésért felelős miniszter küldi meg a szakmai vizsgát szervező intézménynek.


Műemléki díszítő 
Műemléki helyreállító, restaurátor,
Műemléki fenntartó technikus szakképesítésben való részvétel és a képesítéshez kötött munkakörben való foglalkoztatást kizáró egészségügyi okok:

Gyenge fejlettség és izomerő.
A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint.
A szív és a keringési rendszer bármilyen idült betegsége vagy rendellenessége a kardológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint.
Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések.
Krónikus gyomor- bélrendszeri megfbetegedések.
Krónikus vesebetegségek.
Diabeties mellitus.
Epilepszia. Vertigo.
Halláscsökkenés.
Kéz idült bőrbetegségei.

0,9-0,3, 0,8-0,4, 0.7-0,5, 0,6-06, nél rosszabb látásélesség.
+-6 D-án felüli szemüvegviselés. 

Pszichikai követelmények: fejlett forma és arányérzék, kézügyesség, szemmérték, esztétikai érzék, művészi hajlam..

Egészségre ártalmas tényezők: por (gipsz), vízpárás levegő.

Baleseti lehetőség: esés, zuhanás, kéz és lábsérülés. 

Megjegyzés: audiológiai vizsgálat szükséges.

Newstyle Design
Az oldal megtekintéséhez Internet Explorer 6 ajánlott és Flash Player 7 szükséges