A „Műemléki Kutatás és Kézművesség Hálózata - Porta Speciosa” közhasznú Egyesület pályázatot ír ki

építőipari szakközépiskolások, szakképzési intézmények növendékei, felsőfokú építészeti, művészettörténeti, iparművészeti vagy restaurátori tanulmányokat folytató hallgatók részére

 

"LÉPCSŐRE LÉPEK"
címmel

A pályaműben az egyéni vagy 2-3 fős csoportos pályázó a környezetében található vagy más helyen általa megkedvelt, az építészeti örökség részét képező LÉPCSŐ egyik karának induló és érkező fokának (szomszédos szerkezetrészekkel, korláttal, stb.) alapos, saját kezű (tudomásával máshol még fel nem dolgozott) felmérését kell dokumentálni rajzi formában fénykép kiegészítéssel.
Pályázati kategóriák:
A pályázatokat az alábbi kategóriák kiválasztásával és megjelölésével kérjük benyújtani
A) Építőipari szakmunkásképzők növendékei
B) Építőipari szakközépiskolák tanulói
C) Egyetemi, főiskolai szakirányú hallgatók (hallgatói státuszban levők)

Benyújtandó:

  • pályázati fedlap: kategória megjelölése (A, B, C), a LÉPCSŐ helye (címe), a pályázó neve, címe, tanintézete, felkészítő ill. témavezető tanár neve (mellékelt minta alapján)
  • igénylése szept. 5 után a beküldési címtől
  • nézetrajzok (ajánlott lépték 1:10, nagy méret esetén 1:20)
  • metszetek (ajánlott lépték 1:10, nagy méret esetén 1:20)
  • részletrajzok (tetszés szerint, ajánlott lépték 1:5)
  • néhány jellemző nézetű fotó, leírás, szöveges megjegyzések

A közzététel szerkesztési szempontjai miatt a lapok ne lépjék túl az A/3 méretet, kedvező az A/4 lapokra bontás.
A pályázatokat az Egyesület tagjaiból és egyetem, szakiskola, Országos Műemlékvédelmi Hivatal, Építész Kamara által kiküldött szakértő zsűri bírálja el. kategóriák szerint. Legfontosabb bírálati szempont a felmérés pontossága a jellemző méretek tekintetében, a felsőfokú tanintézménybe járó pályázóktól a részletekbe menő pontosság és alakhű ábrázolás követelmény.
A zsűri javaslata alapján az Egyesület a legjobb pályaműveket kategóriánként 3-3 díjban (értékes könyvjutalomban) részesíti. 
A benyújtott pályaművek a szerzőiség tiszteletben tartásával az Egyesület felhasználási jogával archiválásra kerülnek. A díjazott 9 felmérés és a díjazásban nem részesült, legérdekesebb munkákat a szerző nevének feltűntetésével az Egyesület kiadványban kívánja megjelentetni a 2002. esztendő folyamán. 

A pályázat benyújtási határideje (postai feladási bélyegző):
2002 március 31
(E határidő után feladott pályázatok nem kerülnek elbírálásra)
Beküldés címe: 
Porta Speciosa Egyesület, 1149 Budapest, Várna u. 21/b.
Az elbírálás két hónapon belül megtörténik, az eredményről a pályázókat az Egyesület írásban értesíti.

„LÉPCSŐRE LÉPEK”
A „Műemléki Kutatás és Kézművesség Hálózata-Porta Speciosa” közhasznú Egyesület pályázata 
szakképzési intézmények növendékei, építőipari szakközépiskolások, felsőfokú építészeti, művészettörténeti, iparművészeti vagy restaurátori tanulmányokat folytató hallgatók részére
PÁLYÁZATI FEDLAP

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA MEGJELÖLÉSE: 
A) Építőipari szakmunkásképzők növendékei 
B) Építőipari szakközépiskolák tanulói
C) Egyetemi, főiskolai szakirányú hallgatók (hallgatói státuszban levők) 

A LÉPCSŐT BEFOGADÓ ÉPÜLET HELYE/CÍME:
város vagy falu neve: ……………………………………………………………………………
utca, házszám (hrsz.): ……………………………………………………………………………
épületrész:

1. A PÁLYÁZÓ NEVE:
kiscsoportos pályázás esetén a csoportvezető neve 
szerzőtársak:

2. A PÁLYÁZÓ CÍME:
kiscsoportos pályázás esetén a csoportvezető címe

3. TANINTÉZETE, CÍME:

4. FELKÉSZÍTŐ/TÉMAVEZETŐ TANÁR NEVE ÉS AZ ISKOLA CÍME, ha nem azonos a pályázó tanintézetével:

A pályázatot a megadott határideig postára kell adni, érvényes beküldési időpontnak a postabélyegző dátuma fogadható el. A csomagolásért a pályázó felel, kérjük gondosan csomagolni!

Határidő: 2002 március 31

Beküldési cím: Porta Speciosa Egyesület, 1149 Budapest, Várna utca 21/b
A borítékon szerepeljen: „Lépcső-pályázat” és a választott kategória (A, B vagy C)

Newstyle Design
Az oldal megtekintéséhez Internet Explorer 6 ajánlott és Flash Player 7 szükséges