A „Műemléki Kutatás és Kézművesség Hálózata-Porta Speciosa” közhasznú Egyesület pályázatot ír ki 

építőipari szakközépiskolások, szakképzési intézmények növendékei, felsőfokú építészeti, művészettörténeti, iparművészeti vagy restaurátori tanulmányokat folytató hallgatók részére

Kapu Kép Környezetemből 
címmel

A pályaműben a egyéni vagy 2-3 fős csoportos pályázó a környezetében található vagy más helyen általa megkedvelt, az építészeti örökség részét képező kapu alapos, saját kezű (tudomásával máshol még fel nem dolgozott) felmérését kell dokumentálni rajzi formában fénykép kiegészítéssel.
Pályázati kategóriák:
A pályázatokat az alábbi kategóriák kiválasztásával és megjelölésével kérjük benyújtani
A) Építőipari szakmunkásképzők növendékei
B) Építőipari szakközépiskolák tanulói
C) Egyetemi, főiskolai szakirányú hallgatók (hallgatói státuszban levők)

Benyújtandó:

  • pályázati fedlap: kategória megjelölése (A, B, C), a kapu helye (címe), a pályázó neve, címe, tanintézete, felkészítő ill. témavezető tanár neve (mellékelt minta alapján)
  • külső és belső nézetrajz (ajánlott lépték 1:10, nagy méret esetén 1:20)
  • függőleges és vízszintes metszet (ajánlott lépték 1:10, nagy méret esetén 1:20)
  • részletrajzok (tetszés szerint, ajánlott lépték 1:1 vagy 1:2)
  • néhány jellemző nézetű fotó, leírás, szöveges megjegyzések

A lapok lehetőleg ne lépjék túl az A/3 méretet, közlési szempontból kedvező az A/4 lapokra bontás.
A pályázatokat az Egyesület tagjaiból és egyetem, szakiskola, Országos Műemlékvédelmi Hivatal, Építész Kamara által kiküldött szakértő zsüri bírálja el. kategóriák szerint. Legfontosabb bírálati szempont a felmérés pontossága a jellemző méretek tekintetében, a felsőfokú tanintézménybe járó pályázóktól a részletekbe menő pontosság és alakhű ábrázolás követelmény.
A zsüri javaslata alapján az Egyesület a legjobb pályaműveket kategóriánként 3-3 díjban részesíti. Az Egyesület által felajánlott díj : Sándy Gyula műegyetemi tanár 1932-ben megjelent 100 lapos épületszerkezettani ábragyűjteményének hasonmás kiadása (Gyorsjelentés Kiadó a Magyar Építőipari Múzeumban őrzött eredeti példány alapján). 
A benyújtott pályaművek archiválásra kerülnek. A díjazott 9 felmérés és a díjazásban nem részesült, legérdekesebb munkákat a szerző nevének feltüntetésével az Egyesület kiadványban kívánja megjelentetni a 2000. év első felében. Az Egyesület és így a pályázók részt vesznek ezzel a pályázattal és a megjelenő publikációval az Európa Tanács által meghirdetett Európa, Közös Örökségünk Kampányban, amelynek keretében programunkat már regisztrálták.

A pályázat benyújtási határideje (postai feladási bélyegző):
2000 március 31
(E határidő után feladott pályázatok nem kerülnek elbírálásra)
Beküldés címe: 
Porta Speciosa Egyesület, 1149 Budapest, Várna u. 21/b.
Az elbírálás egy hónapon belül megtörténik, az eredményről a pályázókat az Egyesület írásban értesíti.

Kapu Kép Környezetemből 
A „Műemléki Kutatás és Kézművesség Hálózata-Porta Speciosa” közhasznú Egyesület pályázata 
építőipari szakközépiskolások, szakképzési intézmények növendékei, felsőfokú építészeti, művészettörténeti, iparművészeti vagy restaurátori tanulmányokat folytató hallgatók részére
PÁLYÁZATI FEDLAP

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA MEGJELÖLÉSE: 
A) Építőipari szakmunkásképzők növendékei 
B) Építőipari szakközépiskolák tanulói
C) Egyetemi, főiskolai szakirányú hallgatók (hallgatói státuszban levők) 

A KAPU HELYE/CÍME:
város vagy falu neve:
utca, házszám (hrsz.):

1. A PÁLYÁZÓ NEVE:
kiscsoportos pályázás esetén a csoportvezető neve 
szerzőtársak:

2. A PÁLYÁZÓ CÍME:
kiscsoportos pályázás esetén a csoportvezetőcíme

3. TANINTÉZETE, CÍME:

4. FELKÉSZÍTŐ/TÉMAVEZETŐ TANÁR NEVE ÉS AZ ISKOLA CÍME, ha nem azonos a pályázó tanintézetével:

A pályázatot a megadott határideig postára kell adni, érvényes beküldési időpontnak a postabélyegző dátuma fogadható el. A csomagolásért a pályázó felel, kérjük gondosan csomagolni!
Határidő: 2000 március 31
Beküldési cím: Porta Speciosa Egyesület, 1149 Budapest, Várna utca 21/b
A borítékon szerepeljen: Kapu Kép Pályázat és a választott kategória (A, B vagy C)

Newstyle Design
Az oldal megtekintéséhez Internet Explorer 6 ajánlott és Flash Player 7 szükséges