A Porta Speciosa Közhasznú Egyesület
" Kapu - kép környezetemből" c. pályázatának eredménye

Az 1996 októberében alakult, 1998 -ban közhasznúnak minősített szervezet célja a hagyományos építőipari szakmák, valamint az építő és díszítő technikák iránti érdeklődés felkeltése az ifjúság és a szélesebb értelemben vett szakmai társadalom körében, továbbá elő kívánja segíteni e szakmák oktatását, kutatását, dokumentumainak gyűjtését és végső soron egy dokumentációs központ létrehozását. Az Egyesület hálózatszerűen működik, tagjai között folyamatos az információ csere, létszáma a megalakulás óta eltelt nem egészen négy év alatt megduplázódott.

Tevékenységével olyan jelentős sikereket könyvelhet el mint az "Ajtó - Ablak - Kapu" című nemzetközi szeminárium megrendezése (1999. Május) és annak ez évben kiadott tanulmánykötete, valamint az ez évi "Kapu - kép környezetemből" címmű ifjúsági pályázat a 17 - 25 éves - szak- és szakközépiskolás, valamint az egyetemi és főiskolás - korosztály számára.
Mindkét program szerepelt az Európa Tanács "Európa Közös Örökségünk" kampányának magyarországi rendezvényei között. A felhívásra 46 pályamű érkezett (29 szakközépiskolai és 17 egyetemi). 

A beérkezett pályamunkák olyan magas színvonalúak voltak, hogy az előre meghirdetett pályadíjakon kívül különböző szponzorok és a jogi tagok felajánlásai révén különdíjat és könyvjutalmat is ki tudott osztani az Egyesület. A bíráló bizottság a díjak oda ítélésénél mérlegelte a felmérés alaposságát, a rajzi feldolgozás színvonalát, a vizsgált szerkezet állapotának leírását, a felújításra vonatkozó ajánlás szakszerűségét, a dokumentálás felépítését, áttekinthetőségét, a feldolgozás esztétikai és műszaki színvonalát, ötletességét, a grafikai kivitel szépségét. Mindezen szempontok figyelembe vételével az eredetileg meghirdetett 3 - 3 díj helyett a szakközépiskolás pályázók között 6, az egyetemisták között 4 egyéni és csoportos munkát díjaztak. A bíráló bizottság külön is értékelte, hogy az egyik szakközépiskola diákjai a számítástechnika kreatív alkalmazásáról is tanúbizonyságot tettek és nem feledkeztek meg a felkészítő tanárok áldozatkész munkájának elismeréséről sem, amit értékes könyvjutalmakkal fejezett ki az Egyesület.

Nem szabad megfeledkezni azonban azokról sem akik ugyan mos nem nyertek, de lelkiismeretes munkájukkal hozzájárultak a pályázat sikeréhez.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2000 június 6 -án a Magyar Kultúra Házában került sor. Az ünnepség méltó helyszínen, az Egyesület szelleméhez méltóan formalitások nélkül és nagyon jó hangulatban zajlott. A díjazottak munkáiból rögtönzött kamara kiállítást tanárok, diákok, szülők, barátok, egyesületi vezetők és tagok kellemes eszmecsere közben együtt készítették és együtt bontották le.

KAPU-KÉP KÖRNYEZETEMBŐL 1999-2000 PÁLYÁZAT ADATAI

Három pályázati kategória 
A- szakmunkásképzők
B - szakközépiskolák
C -felsőoktatási intézmények

Nem érkezett pályázat az A kategóriából.

A zsűri döntése alapján 
I. A "B" kategóriában díjazottak
1. Sólyomvári Noémi - első díj - Táncsics M. Szakközépiskola -Veszprém
2. Pad Bálázs -Táncsics-Veszprém
3. Dombi Ildikó-Táncsics-Veszprém
4. Gyenesei Krisztina - Táncsics-Veszprém
5. Balla Gábor, Gilincsek Péter, Rosta Ingrid - Széchenyi Szakközépiskola - Zalaegerszeg
6. Busai Roland-Szolnok

II. A "C" kategóriában díjazottak 
1. Pete Balázs - első díj - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BMGE)
2. Varga Péter István --BMGE
3. Monspart Rita-BMGE
4. Szabó Henriett-BMGE

Jutalomban részesültek
"B" kategóriában: 
Nagy Katalin,-Táncsics-Veszprém 
Zala Ádám, -Szolnok
Pozsár Ágnes- Székesfehérvár
"C" kategóriában: 
Mezei Kata, -BMGE
Gábor-Szabó Zsuzsanna és csoportja (Myrtille Ferté Fogel, Fabian Leblanc), 
-BMGE 
Kapovits Réka-BMGE

Vezető tanárok:
Koszegi Lajos, Tölgyesi Ákos - Táncsics Mihály SZKI, Veszprém
Kunigné Vöröss Judit - Széchenyi István SZKI, Zalaegerszeg
Jánosi László - Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási SZKI, Szolnok
Sztanekné dr. Apai Gabriella - Jáky József Muszaki SZKI, Székesfehérvár
Radványi György DLA, Lenzsér Péter - BMGE Középülettervezési Tanszék, 
Budapest
Vukoszávlyev Zorán - BMGE Építészettörténeti és Műemlékvédelmi Tanszék, 
Budapest

Pályázatok érkeztek (nem nyertesek) 
Schulek Frigyes Építőipari műszaki SZKI, Budapest
Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi SZKI, Nyíregyháza
Pogány Frigyes kéttannyelvű Építőipari SZKI, Budapest
Király Endre SZKI, Vác
Szent István Egyetem -Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar, Építészmérnöki szak, 
Budapest

A díjátadás protokoll listája (értékes könyvjutalmakat adtak át):
Dr. Nádai László IPOSZ alelnöke
Papp Sándor s Festő- Mázoló és Tapétázó Országos Ipartestület elnöke
Dr. Fejes Mária Magyar Építőművészek Szövetsége
S. Asztalos Éva Remmers Ungarn Kft. képviselője
Dr. Varga Ferenc Rheinhold és Mahla Kft képviselője
Bodor János Az Építés Fejlődéséért Alapítvány kuratóriumi titkára
Dr. Kovács Erzsébet Országos Műemlékvédelmi Hivatal osztályvezetője
Gy. Lovassy Klára a Magyar Építőipari Múzeum igazgatója 

Newstyle Design
Az oldal megtekintéséhez Internet Explorer 6 ajánlott és Flash Player 7 szükséges