TÁJÉKOZTATÓ A MŰEMLÉKI KUTATÁS ÉS KÉZMŰVESSÉG HÁLÓZATA
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET IFJÚSÁGI PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az 1996-ban alakult és 1998 óta közhasznú Egyesületünk egyik fő célkitűzése a hagyományos építőipari szakmák, valamint az építő és díszítő technikák iránti érdeklődés felkeltése az ifjúság és a szélesebb értelemben vett szakmai társadalom körében. Ezzel párhuzamosan elő kívánja segíteni e szakmák oktatását, kutatását, dokumentumainak gyűjtését és végső soron egy dokumentációs központ létrehozását.

E terület megismertetésének támogatására, elősegítésére 2000-ben "Kapu kép környezetemből", 2001. évben pedig "Lépcsőre lépek" címmel pályázatot írtunk ki a középfokú és felsőfokú szakirányú képzésben résztvevő fiatalok számára. A pályázatnak nagy sikere volt, ami a folytatásra késztetett. Így ebben az évben"Fejünk felett a fedélszék" címmel újabb pályázati kiírására került sor. Az első pályázat nyertes pályaműveiből tanulmány kötet készült, amely 300 példányban került kiadásra az oktatás segítéséhez. A második pályázat anyagaiból a kötet szerkesztése megtörtént, kiadására azonban korlátozott anyagi lehetőségeink miatt még nem került sor.

A pályázatok eredményeinek rövid ismertetése

ISMERTETÉS A PORTA SPECIOSA EGYESÜLET "KAPU KÉP KÖRNYEZETEMBŐL" IFJÚSÁGI FELMÉRÉSI PÁLYÁZATÁRÓL

A megadott címre"B" kategóriában (középfokú szakképző iskolák) 29 pályamű, a "C" kategóriában (felsőoktatási intézmények) pedig 17 pályamű érkezett.

A Bizottság az alábbi bírálati szempontokat állította fel:

  • a felmérés alapossága (kategóriánkénti igényszinttel)
  • a rajzi feldolgozás pontossága, valósághűsége (ehhez támasz a fotó)
  • a dokumentálás felépítése, áttekinthetősége, értelmessége, műleírás csatolása
  • a feldolgozási mód ötletessége, újszerűsége, illetve szakszerűsége
  • grafikai kivitel szépsége

Általánosan megállapítható volt, hogy mindegyik pályázat felette volt annak a mércének, amelyet előzetesen elvárhatott  a Bizottság. A növendékek, illetve a hallgatók a maguk felkészültségi kategóriájukban kiemelkedően jó munkát végeztek, a "B" kategóriában jóval az átlagos szint felett teljesítették a pályázó diákok. Ebben a kategóriában a kitűnő feldolgozást, az alaposan kótázott felmérést értékelte a Bizottság akkor is, ha a rajzi készség ezt a szintet még nem tudta tükrözni. Az ilyen alapos tudás ígéretes a pályázó jövőbeli fejlődése számára.

Külön köszönet illeti mindkét kategóriában a felkészítő tanárokat.

Az ünnepélyes eredmény hirdetésre a Magyar Kultúra Házában került sor.

A díjakat, jutalmakat több cég is felajánlott.

ISMERTETÉS A PORTA SPECIOSA EGYESÜLET „LÉPCSŐRE-LÉPTEM” IFJÚÁGI FELMÉRÉSI PÁLYÁZATÁRÓL

A Porta Speciosa közhasznú Egyesület immár második alkalommal felmérési diákpályázatot hirdetett, először régi kapuk, majd idén a történeti örökséghez tartozó lépcsők témájában. A felhívás nyomán 29 db pályamű érkezett a megadott határidőre. Az Egyesület által felkért Bíráló Bizottság a bontás során a csomagokat kategóriánkénti sorszámozással látta el.

A kiírás szerinti "A" kategóriában (szakiskolák növendékeitől) nem érkezett be pályamű. A "B" kategóriában (szakközépiskolások) 8 db pályázati csomag, a "C" kategóriában (felsőfokú hallgatók) pedig 21 db pályázati csomag érkezett be. A Bizottság az alábbi bírálati szempontokat állította fel:

  • a felmérés alapossága (kategóriánkénti igényszinttel)
  • a rajzi feldolgozás pontossága, valósághűsége (ehhez támasz a fotó)
  • a dokumentálás felépítése, áttekinthetősége, értelmessége, műleírás csatolása
  • a feldolgozási mód ötletessége, újszerűsége, illetve szakszerűsége
  • grafikai kivitel szépsége

Általánosan megállapítható volt, hogy mindegyik pályázat felette volt annak a mércének, amelyet előzetesen elvárhatott a Bizottság. A növendékek, illetve a hallgatók a maguk felkészültségi kategóriájukban kiemelkedően jó munkát végeztek, a "B" kategóriában jóval az átlagos szint felett teljesítettek a pályázók. A bírálat során a rangsor felállítása azt jelentette, hogy a jó munkák közül a még jobbakat kellett kiválasztani. Azt is el kell mondani - különösen a szakközépiskolások körében -, hogy a kitűnő feldolgozást, az alaposan kótázott felmérést értékelte a Bizottság akkor is, ha a rajzi készség ezt a szintet még nem tudta tükrözni. Az ilyen alapos tudás ígéretes a pályázó jövőbeli fejlődése számára. Néha az átlagosnál messze magasabb rajztudás, grafikai előadásmód kevésbé alapos - mondhatni kevésbé műszakias - dokumentációval párosult, vagy a valóságtól ténylegesen eltért. E két utóbbi jelenséget még a felsőfokú képzésben résztvevő hallgatók egy-két pályázatában észlelni is lehetett. Külön köszönet illeti mindkét kategóriában a felkésztő tanárokat. Tapasztalható volt a számítógépes feldolgozó technika magas színvonalú alkalmazása is. A díjakat és a jutalmat képező könyveket, kiadványokat a Porta Speciosa Egyesület ünnepélyes keretek közt az épített örökséget feldolgozó VIII. Országos és VI. Nemzetközi Diákkonferencián nyújtotta át a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskolában.

Newstyle Design
Az oldal megtekintéséhez Internet Explorer 6 ajánlott és Flash Player 7 szükséges