Kőkedvencem pályázat kiírás

A "Műemléki Kutatás és Kézművesség Hálózata-Porta Speciosa" közhasznú Egyesület pályázatot ír ki
építőipari szakközépiskolások, szakképzési intézmények növendékei, felsőfokú építészeti, művészettörténeti, iparművészeti vagy restaurátori tanulmányokat folytató hallgatók részére

"Kőkedvencem"
építészeti kőfaragásos részlet felmérése címmel

A pályaműben a egyéni vagy 2-3 fős csoportos pályázó a környezetében található vagy más helyen általa megkedvelt, az építészeti örökség részét képező épületen levő faragott kő részlet alapos, saját kezű (tudomásával máshol más által még fel nem dolgozott) felmérését kell dokumentálni rajzi formában fénykép kiegészítéssel. (Tipikus részlet pl. a lábazat, párkány, konzol, kőlépcső, kőkorlát, kőkapu, kőváza vagy egyéb díszítőelem, stb.)

Pályázati kategóriák:
A pályázatokat az alábbi kategóriák kiválasztásával és megjelölésével kérjük benyújtani
A ) Építőipari szakmunkásképzők növendékei
B ) Építőipari szakközépiskolák tanulói
C ) Egyetemi, főiskolai szakirányú hallgatók (hallgatói státuszban levők)

Benyújtandó:
•  pályázati fedlap: kategória megjelölése (A, B, C), a faragott kő helye (címe), a pályázó neve, címe, tanintézete, felkészítő ill. témavezető tanár neve (mellékelt minta alapján)
•  nézetrajz (ajánlott lépték 1:5, nagy méret esetén 1:10)
•  függőleges és vízszintes metszet értelem szerint (ajánlott lépték 1:5, nagy méret esetén 1:10)
•  részletrajzok, profilok (tetszés szerint, ajánlott lépték 1:1 vagy 1:2)
•  néhány jellemző nézetű fotó, leírás, szöveges megjegyzések, a kőanyag kőzettani meghatározása

A lapok lehetőleg ne lépjék túl az A/3 méretet, közlési szempontból kedvező az A/4 lapokra bontás.

A pályázatokat az Egyesület tagjaiból és egyetem, szakiskola, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Magyar Építőművészek Szövetsége, a Magyar Kőszövetség, által kiküldött szakértő zsűri bírálja el kategóriák szerint. Legfontosabb bírálati szempont a felmérés pontossága a jellemző méretek tekintetében, a felsőfokú tanintézménybe járó pályázóktól a részletekbe menő pontosság és alakhű ábrázolás követelmény.

A zsűri javaslata alapján az Egyesület a legjobb pályaműveket kategóriánként 3-3 díjban részesíti, amely szakkönyvek formájában testesül meg. A Magyar Kőszövetség külön, kiemelt díjat oszt ki. A benyújtott pályaművek archiválásra kerülnek. A díjazott 9 felmérés és a díjazásban nem részesült, legérdekesebb munkákat a szerző nevének feltűntetésével az Egyesület kiadványban kívánja megjelentetni az eredményhirdetést követően..

A pályázat benyújtási határideje (postai feladási bélyegző):
2005 május 10.

(E határidő után feladott pályázatok nem kerülnek elbírálásra)

Beküldés címe:
Porta Speciosa Egyesület, 1119 Budapest, Fehérvári út 159.

Az elbírálás egy hónapon belül megtörténik, az eredményről és az ünnepélyes díjátadásról a pályázókat az Egyesület írásban értesíti.

Newstyle Design
Az oldal megtekintéséhez Internet Explorer 6 ajánlott és Flash Player 7 szükséges