A “Műemléki Kutatás és Kézművesség Hálózata -Porta Speciosa” közhasznú Egyesület pályázatot ír ki
építőipari szakközépiskolások, szakképzési intézmények növendékei, felsőfokú építészeti, művészettörténeti, iparművészeti vagy restaurátori tanulmányokat folytató hallgatók részére
UDVARBAN
címmel

 


A pályaműben az egyéni vagy legfeljebb 2 fős csoportos pályázó
UDVARI HOMLOKZAT (javasolt a kapualj felé néző homlokzatszakasz)
építészeti kialakításának és díszítő részleteinek (vagy egy kiválasztott részlet)
alapos, saját kezű -tudomásával máshol még fel nem dolgozott- felmérését kell dokumentálni rajzi formában fénykép melléklettel alátámasztva.

Pályázati kategóriák:
A pályázatokat az alábbi kategóriák kiválasztásával és megjelölésével kérjük benyújtani
A) Építőipari szakmunkásképzők növendékei
B) Építőipari szakközépiskolák tanulói
C) Egyetemi, főiskolai szakirányú hallgatók (hallgatói státuszban levők)


Benyújtandó:
* pályázati fedlap: kategória megjelölése (A, B, C), az épület helye (címe), a pályázó neve, címe, tanintézete, felkészítő ill. témavezető tanár neve (mellékelt minta alapján)
* alaprajz (ajánlott lépték 1:50 vagy 1:20)
* falnézetek (ajánlott lépték 1:50 vagy 1:20)
* részletrajzok (legalább egy kiválasztott részletről, ajánlott lépték 1:5 vagy 1:2)
* néhány jellemző nézetű fotó,
* műszaki leírás, szöveges megjegyzések (történeti jellemzők, helyszíni sajátságok, szerkezeti észrevételek, állapot leírása, mit rontottak el időközben, milyen lehettet eredetileg?)

A lapok lehetőleg ne lépjék túl az A/3 méretet, közlési szempontból kedvező az A/4 lapokra bontás.
Minden egyes lapon szerepeljen a felmérés épületének címe s a pályázó adata!
A pályázatokat az Egyesület tagjaiból és egyetem, szakiskola, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által kiküldött szakértő zsűri bírálja el kategóriák szerint. Legfontosabb bírálati szempont az alapos dokumentálás és a felmérés pontossága a jellemző méretek tekintetében, a felsőfokú tanintézménybe járó pályázóktól a részletekbe menő pontosság és alakhű ábrázolás, pontos műleírás követelmény.
A zsűri javaslata alapján az Egyesület a legjobb pályaműveket kategóriánként 3-3 (nem pénzbeli) díjban részesíti. A Bírálók jutalmazásra vagy különdíj kiadására is tehetnek javaslatot.
A benyújtott pályaművek archiválásra kerülnek. A díjazott 9 felmérés és a jutalmazott, és díjazásban nem részesült, legérdekesebb munkákat a szerző nevének feltűntetésével az Egyesület kiadványban kívánja megjelentetni a 2007. év folyamán.


A pályázat benyújtási határideje (postai feladási bélyegző):
2008 március 31

(E határidő után feladott pályázatok nem kerülnek elbírálásra)


Beküldés címe:
Porta Speciosa Egyesület, 1077 Budapest, Wesselényi u. 73.

Az elbírálás egy hónapon belül megtörténik, az eredményről a pályázókat az Egyesület értesíti


Newstyle Design
Az oldal megtekintéséhez Internet Explorer 6 ajánlott és Flash Player 7 szükséges