NSZFI (0402) Építőipari szakterület
Felelős: Kovács Ferenc szakértő
szervező: Műemléki Kutatás és Kézművesség Hálózata - Porta Speciosa közhasznú Egyesület
A fa, mint építőanyag és szerkezet 0402
Tartalom:
• Az építésben felhasznált faanyag
• Hagyományos és mérnöki fakötések
• Faszerkezetek történeti fejlődése és konzerválási elvei
• Faszerkezetek megőrzése, tehermentesítése, cseréje

Ideje: 2008.március 05. 10. 10.00-15.00 óra
Helye: Szobafestők mázolók tapétázók ipartestülete Budapest Wesselényi u. 73.
Tel/fax: 322-4470

Részletes program
10.00-10.15 Köszöntő, a képzési program ismertetése
Tóth Antal SZMTOI elnöke
Vizi György Porta Speciosa Egyesület elnöke

10.15-10.50 A faanyagok az építésben, fafajták, feldolgozásuk építőipari termékké
Pomozi István, faipari mérnök, műemlékvédelmi szakmérnök

10.50-11.30 A hagyományos és mérnöki fakötések és szerepük
Dr. Varga Ferenc, építészmérnök, faipari szakmérnök, egy. tan.

11.50-12.15 A fedélszékek fő szerkezetei és történeti fejlődésének jellemzői
Pomozi István

12.15- 12.45 Rúdszerkezetek és sűrűgerendás (boronafalas) szerkezetek és történeti példáik. Faburkolatok szerkesztése.
Dr Vukov Konstantin
(ebédidő)

13.45-14.15 Faszerkezetek konzerválási elvei. A hagyományos és korszerű anyagok használatának helye a felújítási gyakorlatban. A felújító segédszerkezetek, anyagok kiválasztásának szempontjai
Pomozi István

14.15-14.45 Gyakorlati példák, a faszerkezetek megőrzésében
Pomozi István
Dr. Vukov Konstantin

14.45-15.00 Kérdések, konzultáció


Illeszkedés az OKJ építészet szakmacsoporthoz

SZAKMAI ALAPOZÁS AZ ÉPÍTÉSZET SZAKMACSOPORTRA
,,A2’’ változat
10. évfolyam
Építészeti szakmai alapozó ismeretek 148 óra
Építészeti szakmai alapozó gyakorlatok 222 óra
Elmélet és gyakorlat 370 óra
ÉPÍTÉSZETI SZAKMAI ALAPOZÓ ISMERETEK

Az Építőanyagok modul tanításának célja, hogy rendszerezze a tanulók építőanyagokról szóló ismereteit.
Ismertesse meg a tanulókat az anyagok jellemző tulajdonságaival.
Ismertesse meg a tanulókkal a természetes köveket, felhasználásuk területeit.

Mutassa be a kerámiaipari alapanyagokat, a kerámiaipari technológiákat, az építőiparban használatos kerámiaanyagokat és -termékeket.

Összefüggéseiben mutassa be a beton adalék- és kötőanyagait, a betonfajtákat, a betontermékeket. és habarcsokat

Mutassa be a fát mint építőanyagot, a szerkezetek és burkolatok anyagát.

Ismertesse az építőiparban előforduló fémanyagokat, félkész fémtermékeket, gyártmányokat és fémszerkezeteket.

Ismertesse a festékeket és szigetelőanyagokat.


Newstyle Design
Az oldal megtekintéséhez Internet Explorer 6 ajánlott és Flash Player 7 szükséges